Konta bankowe

Podatek od nieruchomości Wpłaty dokonywane są na indywidualny numer konta bankowego.
Informacja o indywidualnym numerze konta bankowego zawarta jest w decyzji w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości oraz może zostać udzielona pod numerem tel. 58 679 65 65 lub w odpowiedzi na zapytanie skierowane na adres a.klawa@um.rumia.pl
Opłata skarbowa 47 8351 0003 0000 2394 2000 0160
R-K Środków specjalnyc,
inform. adresowa
44 8351 0003 0000 2394 2000 0020
R-K Depozytów
w tym: wadia, zabezpieczenia
18 8351 0003 0000 2394 2000 0100
Dochody
/podatki i opłaty/
/nie dotyczy dotacji, subwencji i wpłat z Urzędów Skarbowych/
39 8351 0003 0000 2394 2000 0110
Opłata skarbowa uiszczana przez osoby przebywające za granicą 47 8351 0003 0000 2394 2000 0160
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wpłaty dokonywane są na indywidualny numer konta (IWM).
Informację o indywidualnym numerze konta bankowego można uzyskać pod nr tel. 58 679-65-31 lub wysyłając zapytanie na adres: m.senwicka@um.rumia.pl