Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis –  Excel  PDF

Wzór wniosku –  Pobierz

Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis – Pobierz

Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis – Pobierz

Obowiązek przechowywania dokumentów – Pobierz

Karta usług – Pobierz

Oświadczenia o wartości poniesionych kosztów – Pobierz

Oświadczenia o wartości refundacji z OHP – Pobierz