Nowy miejski portal

Witryna zastąpiła wysłużoną stronę, która funkcjonowała dotychczas.

Dostępne są na niej funkcjonalności dla mieszkańców, turystów oraz inwestorów. – Portal internetowy jest niezwykle ważny z punktu widzenia promocji miasta – mówi Stanisław Pogorzelski, zastępca burmistrza miasta – jest on najczęściej pierwszym z czym stykają się osoby zainteresowane naszym miastem – dodaje.

Mieszkańcy miasta mogą być zainteresowani dwoma nowymi elementami – newsletterem oraz skrzynką dobrych pomysłów. Zapisanie się do tego pierwszego pozwoli na regularne otrzymywanie najświeższych informacji z Rumi. Drugi to specjalna skrzynka, dzięki której mieszkańcy mogą zgłaszać swoje uwagi dot. funkcjonowania miasta.

Serdecznie zapraszamy.