Formularze i Deklaracje

Informujemy mieszkańców Rumi, że stawki za wywóz śmieci w 2017 roku nie uległy zmianie. Opłata wynosi 11 zł od osoby za miesiąc w przypadku segregacji, zaś dla osób deklarujących brak segregacji- 19 zł za osobę w miesiącu.

Przypominamy także o obowiązku aktualizacji deklaracji w przypadku pojawiających się zmian, w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób, zmiany adresu itp.).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać należy w Urzędzie Miasta Rumi (ul. Sobieskiego 7), w pok. 213.
Wszelkie informacje w tym zakresie uzyskać można pod nr tel. 58-679-65-15.
Informacje dotyczące aktualnego stanu opłat w ramach złożonej deklaracji uzyskać można pod telefonem 58-679-65-27

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych

Wniosek dot. wycinki drzew z terenów stanowiących własność osoby fizycznej