Harmonogram zbiórki

Informujemy mieszkańców Rumi, że stawki za wywóz śmieci w 2017 roku nie uległy zmianie. Opłata wynosi 11 zł od osoby za miesiąc w przypadku segregacji, zaś dla osób deklarujących brak segregacji- 19 zł za osobę w miesiącu.

Przypominamy także o obowiązku aktualizacji deklaracji w przypadku pojawiających się zmian, w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób, zmiany adresu itp.).

 

 

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się w terminie pierwszego w danym miesiącu wywozu odpadów segregowanych

Bezpłatny odbiór dużego sprzętu RTV i AGD z domów

Harmonogram zbiórki – odpady segregowane – 2017

Harmonogram zbiórki – odpady zmieszane – 2017