Informacja o wyniku przetargu

INFORMACJA o wyniku III przetargu pisemnego na sprzedaż samochodu służbowego Straży Miejskiej w Rumi.

Straż Miejska w Rumi z siedzibą w Rumi, ul. Abrahama 17, 84-230 Rumia, ogłosiła przetarg pisemny na sprzedaż samochodu specjalnego marki Fiat Doblo nr rej. GWE 44MC, Nr VIN: ZFA22300005178295.

Z ofert, które wpłynęły w wyznaczonym terminie, komisja przetargowa wyłoniła nabywcę przedmiotu przetargu tj.: „MOTROL” Jędrecki Dariusz, 42-200 Częstochowa, ul. Kilińskiego 57 m.47, a uzyskana cena wyniosła 1360,00 zł (tysiąc trzysta sześćdziesiąt złotych).

Komendant Straży Miejskiej w Rumi
Roman Świrski