Rekrutacja do programu „Super przedszkolaki”

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”.

Od września rusza nabór dzieci uczęszczających do ośrodków wychowania przedszkolnego, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia, na zajęcia dodatkowe dofinansowane w ramach projektu „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (Umowa nr: RPPM.03.01.00-22-0152/16-00).

Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi informacjami:

Regulamin uczestnictwa w Projekcie SUPER PRZEDSZKOLAKI w Rumi

Informacja dla rodziców_Super przedszkolaki

Zał. 1 Deklaracja uczestnictwa w projekcie DZIECKO-świadczenie usług przedszkolnych

zał. 2 Deklaracja uczestnictwa w projekcie UCZEŃ-ZAJĘCIA DODATKOWE

zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie NAUCZYCIEL

zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie RODZIC

zał. 5 Oświadczenia uczestnika Projektu – Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego

zał. 6 Oświadczenia uczestnika Projektu- Centralny System Teleinformatyczny

zał. 7 Kwestionaruiusz danych osobowych

zał. 8 Opinia Dyrektora Szkoły NAUCZYCIEL

zał. 9 Umowa (dla rodzica dzieci uczęszczającyh do oddziału przedszkolnego)