Opłata za odpady komunalne bez zmian

W 2018 roku wysokość stawek miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozostaje bez zmian.

Wpłat dokonują Państwo bez wezwania na dotychczas obowiązujące numery kont.

Zmianie ulega sposób zaopatrywania mieszkańców w worki na odpady segregowane. Na przełomie grudnia 2017 r. oraz stycznie 2018 r. pracownicy Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych PUK Sp. z o.o. w Rumi będą dostarczać worki na odpady zbierane selektywnie jednorazowo (pakiet na cały rok) wprost do Państwa domów.