Sprawy dot. ochrony środowiska

Informacje o pomiarach zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego na terenie Rumi: http://rumia.eu/2018/03/16/informacja-o-pomiarach-zanieczyszczen-powietrza-atmosferycznego/

Odłowy zwierząt na terenie gminy Rumia: https://rumia.eu/2017/12/06/odlowy-zwierzat-terenie-gminy-rumia-2/

Sadzenie drzew i krzewów na terenie miasta: https://rumia.eu/2017/12/06/sadzenie-drzew-krzewow-terenie-miasta/

Zarządzenie Burmistrza w sprawie otwartego konkursu ofert: http://rumia.eu/2017/11/21/zarzadzenie-burmistrza-sprawie-otwartego-konkursu-ofert/