Targowisko (PROW)

Miasto Rumia zdobyło kolejne dofinansowanie unijne. Tym razem z funduszy zewnętrznych renowacji zostanie poddany Rynek w Rumi. Całość inwestycji oszacowano na ponad 1 500 000,00 złotych z czego ok. 1 000 000 złotych to suma przyznanych środków europejskich. Uroczyste podpisanie umowy nastąpiło 16 stycznia. Umowę podpisał Zastępca Burmistrza Piotr Wittbrodt oraz Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Wiesław Byczkowski

Głównym celem modernizacji targowiska jest podniesienie standardu obiektu, a tym samym poprawa jakości świadczonych tam usług i większe zadowolenie samych kupujących. Projekt zakłada również zwiększenie powierzchni handlowej na sprzedaż produktów rolno-spożywczych i produktów spożywczo-ekologicznych. Modernizacja targowiska ma poprawić warunki sanitarne, komunikację i organizację targu, a także dostęp mieszkańców Rumi do świeżych i ekologicznych produktów.

Prace ruszą jeszcze w 2018 roku. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2019 roku.

* Inwestycja będzie zrealizowana dzięki pomocy finansowej przeznaczonej na operacje typu „ Inwestycje w  targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na zadanie pn.  „ Przebudowa istniejącego Targowiska Miejskiego „Remszczie Renk” – „Mój Rynek” w Rumi”.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.