Ruszyła rekrutacja na Forum Przedsiębiorstw 2018

Komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji gospodarczej, ciekawe panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty, a przede wszystkim  przekazanie przedsiębiorcom aktualnej wiedzy oraz informacji niezbędnych w codziennej działalności. To oferta Forum Przedsiębiorstw – imprezy gospodarczej, organizowanej już po raz trzynasty przez Agencję Rozwoju Pomorza. Tegoroczna edycja odbędzie się 30 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.  Udział jest bezpłatny.

– Agencja Rozwoju Pomorza uruchomiła rejestrację on-line poprzez stronę www.forumprzedsiebiorstw.pl. Rosnące zainteresowanie firm udziałem w tym wydarzeniu zachęca nas do podnoszenia poziomu merytorycznego i motywuje do wychodzenia naprzeciw oczekiwaniom uczestników. Konferencja, poza treściami merytorycznymi i możliwością pracy warsztatowej, stwarza też przestrzeń do wymiany doświadczeń. Jest również inspiracją i szansą zainteresowania się różnymi aspektami prowadzenia biznesu, które czasem w codziennej pracy schodzą na dalszy plan, choćby z braku czasu. Potwierdzeniem atrakcyjności imprezy jest fakt, iż co roku przyciąga ona ponad 300 przedstawicieli głównie mikro, małych i średnich firm – mówi Katarzyna Laskowska, kierownik Działu Rozwoju Przedsiębiorczości.

Sesja plenarna i panel dyskusyjny

Tegoroczne Forum rozpocznie się  wystąpieniami 3 ekspertów. Aktualne wydarzenia gospodarcze oraz ocenę ich wpływu na działalność MŚP skomentuje główny analityk rynków finansowych Raiffeisen Bank Polska SA. Wpływ  inwestycji zagranicznych na rozwój pomorskich MŚP przedstawi z-ca dyrektora inicjatywy Invest In Pomerania.  Jako ostatni, z tematem – Jak stale zwiększać swoją skuteczność w biznesie i przy tym nie zwariować? – praktyczne rady przedstawi Albrecht, doradca, mówca i inwestor. Ta część zakończy się panelem dyskusyjnym z udziałem  Macieja Grabskiego, prezesa Olivia Business Centre, Natalii Bogdan – prezes zarządu agencji rekrutacyjnej Jobhouse, współwłaścicielki Hotelu Spa Wieniawa oraz współwłaściciela firmy Silny@Salamon z Gdyni, produkującej nowoczesne rozwiązania w zakresie pakowania, zamykania i zabezpieczania produktów.

Networking

Podczas godzinnej przerwy networkingowej, w przestrzeni zaaranżowanej do rozmów biznesowych, przy dobrej kawie uczestnicy Forum będą mieli okazję do nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz skorzystania z bezpłatnych konsultacji w tematyce działalności eksportowej oraz w zakresie możliwości pozyskania funduszy europejskich na rozwój działalności przedsiębiorstw. Ponadto Raiffeisen Bank  zaprosi uczestników na loterię wizytówkową.

Bloki tematyczne: Współpraca, Eksport, Finanse

Po przerwie,  w ramach trzech bloków: finase, eksport, współpraca, zaplanowano łącznie 8 prezentacji. Tematyka wystąpień w bloku Finanse dotyczyć będzie zarządzania spływem należności handlowych, strategii zarządzania zasobami w firmie nie tylko finansowymi oraz Split Payment (mechanizm podzielonej płatności w rozliczeniach z kontrahentami). W bloku Eksport uczestnicy będą mogli wysłuchać prelekcji na temat: jak przygotować się do zawarcia kontraktu handlowego z partnerem zagranicznym, na czym polega ryzyko walutowe oraz kwestii związanych z ochroną własności intelektualnej przy prowadzeniu działalności na rynkach międzynarodowych. W obszarze Współpraca  poruszone zostaną kwestie kooperacji małych i średnich firm z korporacjami, a także budowania zespołów wielopokoleniowych w MŚP.

Tegoroczne Forum zostanie wzbogacone o nowe treści, dzięki partnerom strategicznym i wspierającym specjalistycznej wiedzy i ofertą dla firm tj., Raiffeisen Bank Polska SA., Olivia Business Centre,  JWP Rzecznicy Patentowi oraz Studio Komunikacji, Rozwoju i Zmiany.

Więcej informacji: Katarzyna Laskowska , tel. (666) 373  905, e-mail: katarzyna.laskowska@arp.gda.pl.