Rusza bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży

Od 1 czerwca na terenie Rumi będzie obowiązywać bezpłatna komunikacja autobusowa dla dzieci i młodzieży. Decyzję o wprowadzeniu ulgi podjęły samorządy współpracujące w ramach Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Z bezpłatnych przejazdów liniami ZKM Gdynia będą mogli korzystać uczniowie szkół podstawowych, ponadpodstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, aż do 31 grudnia w roku ukończenia 20 lat.

Aby skorzystać z ulgi, w przypadku kontroli biletów należy przedstawić ważną legitymacją szkolną ze wskazanym adresem zamieszkania w Rumi. Natomiast dzieci do lat 7 będą mogły bezpłatnie korzystać z całej sieci ZKM Gdynia, bez względu na adres zamieszkania. Wystarczy okazać dokument potwierdzający wiek.

Bezpłatne przejazdy będą obowiązywały przez cały rok kalendarzowy, siedem dni w tygodniu (także w weekendy i święta), z wyłączeniem okresu od 1 lipca do 31 sierpnia. Ulga dla dzieci do 7. roku życia obowiązywać będzie przez cały rok.

Ogólna informacja uzupełniająca:

Uczniowie (nie studenci) w wieku od 7 do 20 lat mogą korzystać z bezpłatnych przejazdów tylko do granic Rumi. Ulga nie dotyczy studentów, czyli osoba mająca status studenta i wiek do 20 lat nie może podróżować bezpłatnie. Warunkiem bezpłatnych przejazdów na terenie Rumi będzie ważna legitymacja szkolna z adresem zamieszkania na terenie Rumi. Ulga bezpłatnych przejazdów dla uczniów w wieku od 7 do 20 lat będzie obowiązywała w każdym roku szkolnym od 1 września do 30 czerwca następnego roku, z wyłączeniem letnich wakacji.

Nie ma konieczności posiadania biletu do bezpłatnego przejazdu – trzeba mieć tylko ważną legitymację z rumskim adresem zamieszkania.

Dzieci do lat 7 będą podróżowały przez cały rok bezpłatnie na terenie całej sieci ZKM Gdynia pod warunkiem udowodnienia wieku dziecka na podstawie dowodu, paszportu lub skróconego aktu urodzenia. Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Szczegółowe wyjaśnienie kwestii wieku:

Ulga dla dzieci do 7 lat obowiązuje do 31 grudnia w roku ukończenia przez dziecko 7 lat. Od 1 stycznia roku następnego dziecko musi posiadać legitymację szkolną, wówczas będzie mogło podróżować bezpłatnie wyłącznie w granicach Rumi.

Ulga dla ucznia do 20 lat obowiązuje do 31 grudnia w roku ukończenia przez ucznia 20 lat. Oznacza to, że osoba urodzona w październiku może bezpłatnie podróżować do granic Rumi w okresie do 31 grudnia danego roku, a od 1 stycznia następnego roku traci te uprawnienia.

Przekraczanie granic miast:

Uczeń mieszkający w Rumi, a dojeżdżający do Redy autobusem obsługiwanym przez ZKM Gdynia, wjeżdżając na teren Redy będzie musiał posiadać ważny bilet. Analogicznie, uczeń mieszkający w Rumi i dojeżdżający do Gdyni, będzie musiał posiadać bilet na terenie Gdyni. W przypadku dojazdu ucznia z Rumi do Gdyni dopuszcza się zakup biletu miesięcznego, obowiązującego od granic Gdyni, ponieważ na terenie Rumi będzie obowiązywała ulga bezpłatnych przejazdów.

Dzieci do lat 7 granica miast nie obowiązuje.

Linie pospieszne:

Ulga obowiązuje na wszystkich liniach ZKM Gdynia na terenie Rumi. Oznacza to, że autobusem linii R lub J uczniowie w wieku od 7 do 20 lat mogą dojechać do granic Rumi.