Burmistrz i radni spotkali się z mieszkańcami Janowa

Czystość miasta oraz działania podejmowane przez straż miejską i policję – to główne tematy spotkania mieszkańców z burmistrzem Michałem Pasiecznym oraz przedstawicielami rady miejskiej. Zgromadzenie odbyło się 13 czerwca w Domu Kultury Spółdzielni Mieszkaniowej Janowo.

Rumianie ponownie mieli okazję, by porozmawiać z samorządowcami. Odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu rozpoczętego w 2015 roku z inicjatywy radnego Piotra Bartelke.  Na początek, tradycyjnie już, burmistrz miasta omówił prezentację multimedialną, dotyczącą najważniejszych inwestycji i działań społecznych.

Tym razem w centrum zainteresowania było Janowo. Burmistrz opowiedział zgromadzonym o planach związanych z węzłem integracyjnym, peronem SKM, a także przypomniał o współpracy ze spółdzielnią, między innymi w ramach budowy zatok autobusowych przy ulicy Gdańskiej oraz stworzeniu układu drogowego i miejsc parkingowych wokół DK Janowo.

W ramach prezentacji burmistrz wspomniał również o projektach społecznych, pozyskanych środkach zewnętrznych, rewitalizacji Wzgórza Markowca i postępującej estetyzacji miasta. W podsumowaniu nie zabrakło informacji o odbywających się w mieście wydarzeniach sportowych i kulturalnych.

Druga część spotkania składała się z pytań, które mieszkańcy kierowali do burmistrza oraz radnych. Najpierw poruszony został problem wymierania pszczół. Kolejni rumianie oceniali działalność straży miejskiej i policji. Następnie tematem dyskusji stały się miejsca, w których powinny stanąć kosze na śmieci oraz pojemniki z woreczkami na psie odchody.

W spotkaniu uczestniczyli: burmistrz Michał Pasieczny i zastępca burmistrza Marcin Kurkowski oraz przedstawiciele rady miejskiej: Ariel Sinicki, Krzysztof Woźniak, Beata Ławrukajtis, Piotr Bartelke, Michał Kryża, Karolina Rydzewska, Hanna Cegielska, Leszek Grzeszczyk, Marcin Kaczmarek, Magdalena Mrowicka oraz Tadeusz Piątkowski.