Nagrody i stypendia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

Uczniowie, nauczyciele, a także przedstawiciele jednostek oświatowych oraz władz miasta – wszyscy uczestniczyli w miejskich obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Była to okazja nie tylko do podsumowań dotychczasowych osiągnięć, ale i nagrodzenia najbardziej zasłużonych osób.

Spotkanie odbyło się 11 października w Szkole Podstawowej numer 4 im. Janusza Korczaka w Rumi. Podczas uroczystości przemawiali dyrektorzy szkół oraz reprezentanci jednostek oświatowych, a także przedstawiciele władz miasta.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim, którzy angażują się w realizację i rozwój edukacji w naszym mieście. To dzięki waszej pracy możemy się chwalić osiągnięciami naszych szkół oraz młodzieży, która już niedługo nas wszystkich przerośnie, także dosłownie – powiedział burmistrz Michał Pasieczny.

Uroczystość była również okazją do nagrodzenia najlepszych nauczycieli oraz uczniów. Nagrodę burmistrza otrzymało 15 pedagogów ze szkół podstawowych numer: 1, 4, 6, 10, a także Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz przedszkoli „Bajka” i „Pod topolą”. Natomiast stypendia dla uczniów i studentów zostały przekazane 11 młodym osobom.

Nagrody wręczali wspólnie: przewodniczący rady miejskiej Ariel Sinicki, zastępca burmistrza Piotr Wittbrodt oraz burmistrz Michał Pasieczny.

Zwieńczeniem wydarzenia był występ artystyczny, który został przygotowany przez uczniów SP nr 4.