Lista rankingowa projektów

  Miejsce Nazwa projektu Rodzaj projektu Ilość głosów I Automatyczny, mobilny defibrylator zewnętrzny AED dla Straży Miejskiej w Rumi- 3 szt. Prospołeczny 1259 II Sterylizacje i Kastracje Zwierząt Właścicielskich Prospołeczny 1029 III Nauka pływania dla dzieci Prospołeczny 833 IV Budowa bieżni sportowej i skoczni do skoku w dal z rozbiegiem przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w […]

Lista projektów zaopiniowanych negatywnie przez Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego

     Lista projektów zaopiniowanych negatywnie przez Komisję do spraw Budżetu Obywatelskiego    Numer projektu Nazwa projektu Opis projektu Lokalizacja projektu Uzasadnienie odrzucenia 5. Miejsca postojowe dla pojazdów rodzin z dziećmi na terenie Rumi Zmiana organizacji ruchu w związku z wyznaczeniem miejsc postojowych dla rodzin podróżujących z małymi dziećmi, w kluczowych komunikacyjnie miejscach Rumi. Urząd […]