ul. Borówkowa

Gmina Miejska w najbliższym czasie planuje przeznaczyć na sprzedaż tereny pod zabudowę jednorodzinną bliźniaczą oraz szeregową, z możliwością prowadzenia usług. Nieruchomości  o łącznej powierzchni ok. 4 ha znajdują się w „dzielnicy” Stara Rumia, na końcu nowo wybudowanej ulicy Borówkowej. Inwestycja ta wraz  z odcinkiem ulicy Wiązowej pozwolą miastu na doprowadzenie w kwietniu 2017 r. komunikacji […]

Ogłoszenie Burmistrza Rumi

OGŁOSZENIE Burmistrza  Miasta  Rumi     Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 900/446/2016 z dnia 10 listopada 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy […]

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej

  Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Kazimierskiej, oznaczona jako działka nr 43 o pow. 9970 m2, zapisana w KW GD1W/00010201/9, obręb 5. Działka zlokalizowana jest w terenie oznaczonym symbolem 009.U,P,KS  co oznacza, że […]

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu obejmującego nieruchomość położoną w Rumi, w rejonie ul. Kazimierskiej, przeznaczoną do sprzedaży w drodze przetargu.

OGŁOSZENIE Burmistrza   Miasta   Rumi     Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 845/391/2016 z dnia 14 września 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy […]

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Zielarskiej, oznaczona jako działka nr 21/2 o pow. 1704 m2, zapisana w KW GD1W/00030968/9, obręb 21.   Nieruchomość objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Szmelta w […]

Ogłoszenie dot. wykazu obejmującego lokal użytkowy przy ul. Dąbrowskiego 10A/1

OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta Rumi Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r. poz. 1774 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 802/348/2016 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 12 sierpnia 2016 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni […]