„Rumia oczami dzieci” – pierwsze zadania zrealizowane

Zorganizowanie spotkania z ciekawą osobą, propagowanie najważniejszych wydarzeń z historii miasta, wyjaśnienie genezy i znaczenia rumskich symboli, a także stworzenie bajki, której fabuła rozgrywa się na terenie Rumi. To tylko niektóre z zadań, które stoją przed uczestnikami konkursu „Rumia oczami dzieci”. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.

Rekrutacja do projektu „Pociąg do edukacji”

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”. Od września rusza nabór uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i II LO na zajęcia dodatkowe dofinansowane w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i […]

Rekrutacja do klasy I

Uwaga! Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. (Zgłoszenie do klasy I dostępne będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)   REKRUTACJA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUMI Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu do samorządowych […]

Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUMI   Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek […]

Nowy plan sieci szkół publicznych w Rumi

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała przystosowująca rumskie placówki edukacyjne do nowego ustroju szkolnego. Reforma edukacji wymusiła zmiany przede wszystkim na poziomie rejonizacji. Jak w praktyce przedstawiają się nowe rozwiązania, które wejdą w życie 1 września 2017 przedstawia bardzo dokładnie załączona uchwała. Uchwała ws. przystosowania rumskich szkół do reformy oświatowej      

Umiem pływać!

Pierwsze zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania rumskie maluchy mają już za sobą. Jest to możliwe dzięki ministerialnej dotacji oraz dofinansowaniu z Urzędu Miasta Rumi.   Program „Umiem pływać 2016” jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt współfinansuje rumska gmina. – Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do […]

Szkoły w Rumi przygotowane dla sześciolatkow!

Już dwustu rodziców sześciolatków z terenu Rumi zdecydowało się wysłać swoje dzieci do klas pierwszych. Dla pozostałych możliwość wciąż istnieje, a szkoły czekają na chętnych. – Mamy piękne sale dla maluchów – mówi Irena Krzemińska, dyrektor SP6. Podobnie sytuacja wygląda w innych placówkach. Wszystko zostało przygotowane tak, aby jak najwięcej maluchów mogło zacząć chodzić do szkoły. Rzecz w […]