Rekrutacja do klasy I

Uwaga! Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. (Zgłoszenie do klasy I dostępne będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)   REKRUTACJA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUMI Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu do samorządowych […]

Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUMI   Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek […]

Nowy plan sieci szkół publicznych w Rumi

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała przystosowująca rumskie placówki edukacyjne do nowego ustroju szkolnego. Reforma edukacji wymusiła zmiany przede wszystkim na poziomie rejonizacji. Jak w praktyce przedstawiają się nowe rozwiązania, które wejdą w życie 1 września 2017 przedstawia bardzo dokładnie załączona uchwała. Uchwała ws. przystosowania rumskich szkół do reformy oświatowej      

Umiem pływać!

Pierwsze zajęcia w ramach programu powszechnej nauki pływania rumskie maluchy mają już za sobą. Jest to możliwe dzięki ministerialnej dotacji oraz dofinansowaniu z Urzędu Miasta Rumi.   Program „Umiem pływać 2016” jest dofinansowany ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt współfinansuje rumska gmina. – Projekt powszechnej nauki pływania jest adresowany do […]

Szkoły w Rumi przygotowane dla sześciolatkow!

Już dwustu rodziców sześciolatków z terenu Rumi zdecydowało się wysłać swoje dzieci do klas pierwszych. Dla pozostałych możliwość wciąż istnieje, a szkoły czekają na chętnych. – Mamy piękne sale dla maluchów – mówi Irena Krzemińska, dyrektor SP6. Podobnie sytuacja wygląda w innych placówkach. Wszystko zostało przygotowane tak, aby jak najwięcej maluchów mogło zacząć chodzić do szkoły. Rzecz w […]

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji”

Ogłasza się konkurs na zawarcie partnerstwa do projektu „Pociąg do edukacji, planowanego do realizacji w trybie konkursowym w ramach Poddziałania: 3.2.1 Jakość edukacji Ogólnej; Oś Priorytetowa 3 „Edukacja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Regulamin konkursu oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo poniżej: [list icon=”momizat-icon-file” icon_color=”#1e73be” icon_color_hover=”#eeee22″ ]Regulamin ,Formularz Zgłoszeniowy,Karta Oceny[/list]

Książki naszych marzeń

Gmina Miejska Rumia otrzymała w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” dotację celową z budżetu państwa w łącznej kwocie 8 680 zł. Została ona przekazana niżej wymienionym szkołom. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rumi w kwocie 2 170 zł Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rumi w kwocie 2 170 zł Szkoła Podstawowa Nr 10 w Rumi w kwocie 2 170 […]

Podaruj dzieciom książkę!

Ruszyła tegoroczna ogólnopolska zbiórka książek dla dzieci, organizowana przez Centra Handlowe Auchan oraz Fundację „Już pomagam”. Egzemplarze zebrane do końca roku, między innymi w Porcie Rumia Centrum Handlowym Auchan, zostaną przekazane maluchom przebywającym w domach dziecka czy na szpitalnych oddziałach. Przyłącz się do akcji i pomóż dzieciom przenieść się do świata pełnego magii i fantastycznych […]