III edycja programu „Umiem Pływać”

Miasto Rumia zdobyło dofinansowanie na trzecią edycje programu „Umiem Pływać” Kolejni uczniowie szkół podstawowych w Rumi przejdą kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”. Trzecia edycja projektu obejmie 256 uczniów z klas I-III. Udział w programie jest bezpłatny. Koszt III edycji projektu wyniesie blisko 100 000 złotych (dofinansowanie udało się pozyskać w kwocie 40 000,00 […]

Dofinansowanie na przebudowę bieżni

Tytuł zadania „Przebudowa bieżni okólnej 400 m, budowa urządzeń lekkoatletycznych i oświetlenia terenu stadionu oraz odwodnienia bieżni stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi”. Nasze miasto zdobyło kolejne dofinansowanie, tym razem na przebudowę i modernizację stadionu przy ul. Mickiewicza 49 w Rumi – 900 000 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Rozwoju […]

Innowacyjna elektrociepłownia poligeneracyjna w Rumi

Miasto Rumia we współpracy z norweskimi partnerami przygotowuje do wdrożenia ambitne i innowacyjne przedsięwzięcie pn. „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi”, w ramach realizacji projektu „Polsko-norweska platforma współpracy dla poszanowania energii i klimatu” (www.razemdlaklimatu.eu). Celem projektu, realizowanego w okresie od stycznia 2016 r. do kwietnia 2017 r., jest nawiązanie […]

Dofinansowanie na konserwację XIII-wiecznego Kościoła

Miasto Rumia otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 76 166,76 złotych na konserwację murów kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Krzyża oraz obiektów cmentarza. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, narodowego i historycznego, jakimi są ruiny XIII-wiecznego kościoła p.w. św. Mikołaja i Świętego Krzyża wraz z zespołem cmentarno – parkowym oraz ich […]

Pomorskie partnerstwo dla rozwoju e-usług

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich Partnerzy Projektu: Gmina Chmielno, Gmina Miasto Puck, Gmina Miejska Rumia, Gmina Sadlinki, Gmina Skrwilno, Gmina Radomin, Gmina Brzuze, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Wąpielsk, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu. Tytuł projektu: „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług” Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018 Rodzaj wsparcia finansowego dla gminy Rumia: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w […]

Budowa ul. Bądkowskiego oraz ronda im. Rotmistrza Pileckiego

W 2016 roku pozyskano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Kontynuacja budowy ulicy Bądkowskiego w Rumi”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest następny etap budowy ulicy Bądkowskiego w Rumi. W zakres budowy wejdą takie prace jak: […]

II edycja programu „Umiem Pływać”

Miasto Rumia zdobyło dofinansowanie na drugą edycje programu „Umiem pływać”! Kolejni uczniowie szkół podstawowych w Rumi przejdą kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”, zadanie  publiczne z zakresu „Sportu dla wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – Program powszechnej nauki pływania”. Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów […]

Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług

Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług – 96 275 złotych W ramach projektu w Rumi: zostanie zakupiona licencja i wdrożony zostanie portal dot. informacji o lokalach użytkowych i  nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje; powstanie interfejs komunikacyjny i zostaną opracowane procedury dotyczące sposobu prezentowania treści i dostępu do portali; uruchomione zostaną usługi na ePUAP z zakresu m.in. […]

Budowa ul. Rodziewiczówny

Alternatywne połączenie drogi powiatowej nr 1472G z drogą wojewódzką 100 ulicami Rodziewiczówny, Targową i Derdowskiego w Rumi” Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej w zakresie istotnych dla funkcjonowania miasta instytucji publicznych oraz posiada kluczowe znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. […]

Wielofunkcyjne boisko sportowe „SALOS” przy ul. Bukowej

Inwestycja dofinansowana z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej w wysokości 1 mln zł Zakres inwestycji: przebudowa boiska do piłki nożnej i rugby budowa ciągu pieszo – jezdnego oświetlenie boiska monitoring wizyjny pozostała infrastruktura towarzysząca, w tym: ławki, mini-trybuny, wiaty dla zawodników, tablica wyników, piłkochwyty, maszty flagowe, stojaki rowerowe, ogrodzenie, zieleń […]

I edycja programu „Umiem Pływać”

Gmina Miejska Rumia, wystąpiła z wnioskiem do  Ministerstwo Sportu i Turystyki o współfinansowanie zajęć nauki pływania dla dzieci w szkołach podstawowych w klasach I – III. Zadanie  publiczne z zakresu „Sportu dla wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – Program powszechnej nauki pływania”, współfinansowane  jest na poziomie ok. 50% (40 800) przez Ministerstwo Sportu […]

Razem można więcej! Rumia liderem partnerstwa między gminami MTK

W piątek, 11 września, odbyło się spotkanie pomiędzy przedstawicielami Rumi, Redy i Wejherowa dotyczące partnerstwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych. Omawiano możliwości wzajemnego współdziałania w procesie wspólnego zdobywania środków z Unii Europejskiej na budowę tzw. węzłów integracyjnych. Są to przestrzenie łączące szlaki komunikacyjne różnego rodzaju i w efekcie usprawniające poruszanie się po mieście. W przypadku […]