Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

  Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U.  z 2012 roku poz. 1059 z późn. zmianami) odbiorcy wrażliwemu energii  elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny, przez którą rozumie się osobę, która: 1) otrzymuje dodatek mieszkaniowy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach 2) jest stroną umowy kompleksowej […]