USŁUGI BANKOWE I PARABANKI

PRZEWAGA BANKÓW NA INSTYTUCJAMI PARA BANKOWYMI Dużą ostrożność należy wykazać korzystając z usług pożyczkowych oferowanych przez tzw. parabanki czyli firmy, które nie są bankami a możemy u nich zaciągnąć kredyty lub pożyczki. W praktyce pożyczki oferowane przez „parabanki” są znacznie droższe niż te oferowane przez banki. Bardzo często drobne opóźnienie w spłacie raty pożyczki skutkuje […]

ZASIEDZENIE. CZY NIERUCHOMOŚĆ STAŁA SIĘ TWOJĄ WŁASNOŚCIĄ?

Zasiedzenie to temat bardzo obszerny, który dotyczyć może zarówno nieruchomości (np. dom) jak i ruchomości (np. samochód). Mówiąc najprościej, oznacza nabycie własności cudzej po upływie określonego w ustawie czasu. Aby z niego skorzystać, trzeba posiadać taką nieruchomość nieprzerwanie przez lat dwadzieścia jako posiadacz samoistny, a jeśli uzyskało się posiadanie w złej wierze – lat trzydzieści. […]

Sprawy Spadkowe

DZIEDZICZENIE USTAWOWE Czy wiesz, że jeśli nie wyznaczysz swoich spadkobierców twój majątek zostanie odziedziczony ustawowo? Kolejność dziedziczenia ustawowego najłatwiej wyobrazić sobie zapoznając się z poniższymi schematami: I bardziej szczegółowe ujęcie problemu, w przypadku dziedziczenia wyłącznie przez małżonka oraz dzieci spadkodawcy: Dopiero w razie braku małżonka spadkodawcy, jego krewnych i dzieci małżonka spadkodawcy, powołanych do dziedziczenia […]

Jak Wystrzegać Się Oszustów?

Oszuści często podszywają się pod pracownika gazowni, zakładu energetycznego, telewizji kablowej, a właścicielowi mieszkania tłumaczą, że koniecznie trzeba wymienić np. piecyk gazowy albo tuner w telewizorze. Sposobów jest wiele a oszuści wciąż wymyślają nowe. Poniżej kilka przykładów z życia:   OSZUSTWO METODĄ NA WNUCZKA – wciąż najczęściej spotykanym oszustwem, którego ofiarą padają osoby starsze jest […]

Domy Opieki Społecznej

Domy pomocy społecznej to placówki, które pełnią funkcję zapewniania odpowiednich usług opiekuńczych osobom, które chociażby z powodu podeszłego wieku, choroby lub niepełnosprawności, wymagają całodobowej opieki. Wniosek o umieszczenie w domu pomocy społecznej może złożyć sam zainteresowany a także jego przedstawiciel ustawowy, członek rodziny oraz powiatowe centrum pomocy rodzinie. Wniosek winien być uzupełniony m.in. o: [icon […]

Orzekanie o stopniu niepełnosprawności.

Zgodnie z rozporządzeniem MGPiPS z dnia 15 lipca 2003 roku w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zaświadczenie lekarskie zawierające opis stanu zdrowia musi być wydane nie wcześniej niż na 30 dni przed dniem złożenia wniosku do Zespołu przez lekarza, pod którego opieką lekarską znajduje się zainteresowany oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ […]

Karta Dużej Rodziny i Rumska Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień zarówno w instytucjach publicznych, jak i firmach prywatnych. Posiadanie Karty, zapewnia zniżki przy zakupie jedzenia, odzieży, książek, zabawek i paliwa. Obniża także koszty rachunków za usługi telekomunikacyjne czy bankowe i pozwala na tańsze przejazdy pociągami i komunikacją publiczną w wybranych miejscowościach.