Program „Sterylizacja i kastracja zwierząt właścicielskich”

Informujemy, że od 1 lutego br. już po raz czwarty rusza „Program sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Rumi”, który finansowany będzie z budżetu miasta. Miejsce zamieszkania właściciela zwierzęcia ustala się na podstawie oświadczenia i weryfikowane jest na podstawie ewidencji prowadzonej przez tutejszy urząd.

Czyste Powietrze – przykłady wniosków

Dotacja od 30% do 90% kosztów kwalifikowanych, w zależności od poziomu dochodu na członka gospodarstwa domowego na następujące przedsięwzięcia: – wymiana starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe) na nowe źródła ciepła, spełniające wymagania programu (kotły gazowe kondensacyjne, węzły cieplne, system ogrzewania elektrycznego, kotły olejowe, pompy ciepła powietrzne, pompy ciepła odbierające ciepło z […]

Poprawa jakości powietrza w Rumi – KAWKA (edycja 2014)

„Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych przy ulicach Młyńskiej 1, Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole 2, 8 i 11 do miejskiej sieci ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją” Opis Zadania:  Zadanie polegało na likwidacji źródeł niskiej emisji poprzez podłączenie budynków przy ul. Kombatantów 4, 13 i 15, Zakole […]

Poprawa jakości powietrza w Rumi – KAWKA (edycja 2015)

„Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynku mieszkalnego przy ulicy KOMBATANTÓW 25 do miejskiej sieci ciepłowniczej” Opis Zadania:  Zadanie polegało na likwidacji źródła niskiej emisji poprzez podłączenie budynku przy ul. Kombatantów 25 do miejskiej sieci ciepłowniczej. Przedsięwzięcie objęło również instalację sieci wewnątrz budynku. Projekt przewidywał wspólną realizację z Okręgowym Przedsiębiorstwem […]

Kampania informacyjno-edukacyjna „CZYSTA RUMIA 2018”

Opis Zadania:  Projekt obejmuje przeprowadzenie kampanii informacyjno–edukacyjnej dla mieszkańców Rumi w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami z elementami gospodarki cyrkulacyjnej oraz ochrony powietrza. Problemem w Rumi jest wciąż niedostateczna świadomość w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami oraz tego, jak nasze działania w tym zakresie wpływają na poprawę naszego zdrowia, stanu środowiska oraz, w dalszym rzędzie, na […]