Ruszyła rekrutacja na Forum Przedsiębiorstw 2018

Komentarze ekspertów do bieżącej sytuacji gospodarczej, ciekawe panele dyskusyjne, praktyczne warsztaty, a przede wszystkim  przekazanie przedsiębiorcom aktualnej wiedzy oraz informacji niezbędnych w codziennej działalności. To oferta Forum Przedsiębiorstw – imprezy gospodarczej, organizowanej już po raz trzynasty przez Agencję Rozwoju Pomorza. Tegoroczna edycja odbędzie się 30 maja w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym w Gdyni.  Udział jest bezpłatny.

Życzenia z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek

Dziś (8 maja) w całej Polsce obchodzony jest Dzień Bibliotekarza i Bibliotek, dlatego życzymy wszystkim tym osobom, a zwłaszcza pracownikom Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi, wszystkiego, co najlepsze. Aby pomimo postępującej informatyzacji, wskaźniki czytelnictwa wciąż rosły, a Państwa głowy nadal były pełne pomysłów na kolejne działania edukacyjne i kulturalne. Życzymy sobie i Państwu, aby zachwyt […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP nr 8

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8 im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi, przy ul. Rodziewiczówny 10, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z […]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyr. SP nr 4

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Janusza Korczaka w Rumi, przy ul. Świętojańskiej 11, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia. 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w § 1, § 2, § 6 oraz § 12 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]