Ostrzeżenie

Intensywne opady deszczu Obszar: województwo pomorskie Ważność: od 2017-06-22 23:00:00 do 2017-06-23 13:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów do 15 mm, lokalnie do 35 mm. W nocy i rano miejscami burze. Czas wydania: 2017-06-22 12:13:00

Ogłoszenie Burmistrza

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Rumi Stosownie do art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Burmistrza Miasta Rumi Nr 1218/260/2017 z dnia 20 czerwca 2017 roku informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego […]

Komunikat Inspektora Sanitarnego

W związku z problemem zanieczyszczania piaskownic odchodami zwierząt domowych (psy, koty), co wiąże się z ryzykiem zakażenia dzieci chorobami odzwierzęcymi, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wejherowie przypomina wszystkim zarządcom placów zabaw o konieczności właściwego zabezpieczenia miejsc rekreacji dla dzieci oraz częstej wymiany piasku w piaskownicach. Place zabaw, a w szczególności piaskownice, są miejscami, które powinny […]

Kup bilet przez telefon!

GoPay – nowy operator Od 8 czerwca Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej umożliwia zakupu biletów przez telefon przy pomocy nowej aplikacji – GoPay. Jest to trzeci operator płatności mobilnych, po moBilecie i SkyCash, za pomocą, którego można skasować jednoprzejazdowe bilety metropolitalne z wykorzystaniem telefonów komórkowych. Zasada działania Zakup i kasowanie biletu przy pomocy nowego systemu […]

Badanie terenowe

Badania statystyczne z zakresu rolnictwa w czerwcu i lipcu 2017 r. W terminie od l czerwca do 15 lipca 2017 r. na terenie województwa pomorskiego zostanie przeprowadzone badanie pilotażowe: Rozpoznawanie upraw na podstawie zobrazowań radarowych i optycznych uzyskanych z satelit Sentinel l i Sentinel 2. Badanie polegać będzie na rozpoznaniu przez pracowników Urzędu Statystycznego w Gdańsku […]

MOPS sfinansuje staże

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż posiada środki na sfinansowanie staży dla 25 Odbiorców Ostatecznych projektu pod nazwą „Klub Integracji Społecznej – W poszukiwaniu Pracy”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracodawcy, którzy są zainteresowani organizacją staży dla osób bezrobotnych proszeni są o kontakt z Działem Reintegracji Społecznej i Zawodowej […]

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych dla mieszkańców nastąpi w IV kw. 2017 r.

Informujemy mieszkańców, którzy zgłosili się do udziału w projekcie pn. „Zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Miejskiej Rumia i Gminie Szemud” polegającym na dofinansowaniu do instalacji fotowoltaicznych, iż z uwagi na bardzo dużą ilość wniosków złożonych w ramach konkursu dla Poddziałania 10.3.1. Odnawialne źródła energii – wsparcie dotacyjne, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego wydłużył […]

Ostrzeżenie meteorologiczne

Zjawisko: Silny wiatr Stopień zagrożenia: 1 Obszar: województwo pomorskie – subregion nadmorski Ważność: od 2017-05-31 10:00:00 do 2017-05-31 18:00:00 Przebieg: Prognozuje się wystąpienie wiatru o średniej prędkości od 35 km/h do 50 km/h, z porywami do 80 km/h, z zachodu.Najsilniejsze porywy wiatru wystąpią nad morzem. Prawdopodobieństwo: 85%