Dom przy Placu Kaszubskim

Charakterystyczny budynek przy Placu Kaszubskim widoczny jest już na pocztówkach z początku XX wieku, a jego architektura na przestrzeni dziesiątek lat nie uległa znacznej zmianie. Fotografia archiwalna przedstawia czasy przedwojenne. Wówczas na parterze budynku mieściła się piekarnia prowadzona przez Roberta Gańskiego. Obecnie w tym samym miejscu funkcjonuje sklep mięsny.

Domek Roszczynialskiego

Przy skrzyżowaniu ulic Wybickiego i Starowiejskiej, tuż przy kilkusetletnim dębie, pomniku przyrody, znajdował się dawniej tzw. Domek Roszczynialskiego, czyli przedwojenny Urząd Gminy Rumia-Zagórze, w którym rezydował wójt – Hipolit Roszczynialski. Zaniedbany budynek, będący własnością prywatną, w ostatnich latach wyburzono.

Skąd wzięła się nazwa miasta?

Najstarsze nazwy dzisiejszej Rumi brzmiały Rumina (1220 r.), Rumna (1235 r.), Rumpna (1253 r.), Romla (1583 r.) czy Rumla (1686 r.). Niemieccy osadnicy Rumię nazywali Rahmel lub Rhamel. Taka nazwa funkcjonowała też w czasie okupacji miasta podczas II wojny światowej. Etymolodzy zgodnie przyznają, że nazwa naszego miasta jest interesująca. Zatem skąd się wzięła?

Ulica Starowiejska dawniej i dziś

Ulica Starowiejska od zawsze łączyła dwie największe wsie współcześnie tworzące nasze miasto: Zagórze z Rumią. Jej rola wzrosła po budowie przystanku kolejowego w Zagórzu oraz – razem z ulicą Żwirki i Wigury – lotniska w Rumi, w rejonie dzisiejszej ulicy I Dywizji WP.  Zdjęcie z lat osiemdziesiątych (lub drugiej połowy siedemdziesiątych) pochodzi ze zbiorów MDK […]