Hultsfred

Sięgająca lat 40stych XX wieku idea miast partnerskich jest formą partnerstwa między miastami polegającą na wymianie kulturowej, gospodarczej czy informacyjnej. Celem partnerstwa miast jest współpraca na różnych płaszczyznach, od wspólnych realizacji projektów po szeroko zakrojoną wymianę międzynarodową. Początki partnerstwa mogą mieć różne początki, mogą to być np. grupy polonijne w miastach poza granicami kraju jak […]

Dęblin

Dęblin, zwany też „Stolicą Polskich Skrzydeł”, jest kilkudziesięciotysięcznym miastem w województwie lubelskim. Miasto swój przydomek zawdzięcza najbardziej prestiżowej szkole lotniczej w kraju a mianowicie Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. To właśnie tutaj szkoliły się takie legendy polskiego lotnictwa jak Franciszek Żwirko, Stanisław Skalski czy Mirosław Hermaszewski. Szkoła oficerska to nie jedyny związek Dęblina z lotnictwem, […]