Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku

Szanowni Państwo, W Otwartych Konkursach Ofert na 2018r. wśród wymaganej dokumentacji jest sprawozdanie merytoryczne z działalności statutowej za 2017r. Niestety Załączniku nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Miasta w rozdziale V pkt 4 i w rozdziale VII pkt 2.1) nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na wpisaniu 2016r. zamiast 2017r. Przepraszamy Państwa za ewentualne niedogodności z tym […]

Ankieta

Szanowni Państwo, w celu zapewnienia lepszego kontaktu z Państwem oraz zapoznania mieszkańców z Państwa ofertą zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej danych adresowych, które zostaną umieszczone, za Państwa zgodą, na stronie internetowej miasta. Liczymy na współpracę z  Państwem! Pobierz ankietę

Konsultacje projektu „Program współpracy gminy miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

Szanowni Państwo, Pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji projektu „Program Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.” dostępnego w zakładce poniżej. Propozycje do Programu będą przyjmowane do 30 września br. drogą elektroniczną na adres d.grunholz@um.rumia.pl lub w Biurze Obsługi Mieszkańców. Państwa uwagi pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań