Wyniki otwartych konkursów ofert

Oceny dokonane przez poszczególnych członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert. Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert – zarządzenie nr 46/46/2018 Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi. W oparciu o opinię Komisji […]

Ankieta

Szanowni Państwo, w celu zapewnienia lepszego kontaktu z Państwem oraz zapoznania mieszkańców z Państwa ofertą zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej danych adresowych, które zostaną umieszczone, za Państwa zgodą, na stronie internetowej miasta. Liczymy na współpracę z  Państwem! Pobierz ankietę

Konsultacje projektu „Program współpracy gminy miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

Szanowni Państwo, Pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji projektu „Program Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.” dostępnego w zakładce poniżej. Propozycje do Programu będą przyjmowane do 30 września br. drogą elektroniczną na adres d.grunholz@um.rumia.pl lub w Biurze Obsługi Mieszkańców. Państwa uwagi pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań