Miasto właścicielem Góry Markowca

Gmina przejęła szczyt Góry Markowca od prywatnych właścicieli. W przyszłości nieruchomość o powierzchni ok. 2,3 hektara zostanie zagospodarowana przy pomocy środków unijnych na cele rekreacyjno-edukacyjne. Wykupienie kluczowego obszaru Góry Markowca jest kolejnym krokiem na drodze rewitalizacji całego obszaru wzniesienia, a także znajdującego się w jego pobliżu osiedla mieszkaniowego. – Zagwarantowano nam środki w wysokości 9,5 […]