Rumia sportową gminą roku!

Wyróżnienie „Sportowa Gmina” przyznawane jest samorządom, które umiejętnie łączą budowę nowoczesnych obiektów sportowych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie, które nie poprzestają na budowie niezbędnych obiektów, ale starają się zapewnić swoim mieszkańcom jak najszerszą ofertę sportowo-rekreacyjną.

Dużą rolę w tym sukcesie odegrał związany od zawsze ze sportem burmistrz Michał Pasieczny oraz projekt budżetu obywatelskiego wspierany przez mieszkańców naszego miasta. Ta nagroda jest dla naszego miasta bardzo dużym wyróżnieniem i cieszy świadomość iż nasza praca i wkład w sportową Rumię jest doceniony.

powiedział Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji Tomasz Urbaniak- Dzienisz, który odebrał prestiżową nagrodę w imieniu Burmistrza Michała Pasiecznego.