Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informujemy mieszkańców Rumi, że stawki za wywóz śmieci w 2018 roku nie ulegną zmianie. Opłata wynosi 11 zł od osoby za miesiąc w przypadku segregacji, zaś dla osób deklarujących brak segregacji- 19 zł za osobę w miesiącu.

Przypominamy także o obowiązku aktualizacji deklaracji w przypadku pojawiających się zmian, w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia ilości osób, zmiany adresu itp.).

[quote]Właściciel nieruchomości może dodatkowo, poza ustalonym harmonogramem odbioru odpadów sprzed posesji,  przekazywać odpady zbierane selektywnie do punktu zbiórki, który funkcjonuje na terenie Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Dębogórska 148 w Rumia.[/quote]

Odpady przyjmowane w PSZOK: makulatura i opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik i metale, odpady zielone.

Odpady należy dostarczać w workach zgodnie z obowiązująca kolorystyką. Dopuszcza się, aby frakcja makulatury „spakowana” była w inny sposób, np. karton bądź związana sznurkiem.

Punkt czynny jest w godzinach: poniedziałek – piątek 7:00-20:00; sobota 10:00-15:00.

Na terenie Przedsiębiorstwa funkcjonuje również Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, w  którym nieodpłatnie są przyjmowane odpady niebezpieczne powstające wyłącznie w gospodarstwach domowych:

– przeterminowane i niewykorzystane lekarstwa (bez opakowań);

– zużyte baterie, akumulatory;

– świetlówki, żarówki energooszczędne, artykuły zawierające rtęć;

– resztki farb, lakierów, chemikaliów;

– środki ochrony roślin i owadobójcze;

– tonery z drukarek i kserokopiarek;

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny