Konsultacje projektu „Program współpracy gminy miejskiej Rumia z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok”

Szanowni Państwo,

Pragniemy zachęcić Państwa do konsultacji projektu „Program Współpracy Gminy Miejskiej Rumia z Organizacjami Pozarządowymi na 2018r.”
dostępnego w zakładce poniżej. Propozycje do Programu będą przyjmowane do 30 września br. drogą elektroniczną na adres d.grunholz@um.rumia.pl lub w Biurze Obsługi Mieszkańców. Państwa uwagi pozwolą nam jeszcze lepiej dostosować się do Państwa potrzeb i oczekiwań