Kolejny etap realizacji programu KAWKA II

Zakończy się kolejny etap realizacji programu KAWKA II. W ramach projektu zmodernizowano elewację przy następujących budynkach.

  1. Kombatantów 21
  2. Kombatantów 19
  3. Kombatantów 2
  4. Kombatantów 8
  5. Zakole 4
  6. Zakole 9
  7. Szkolna 4

Łączna kwota przyznana na realizację programu KAWKA wynosi: 6 867 920 złotych.

Więcej informacji: https://rumia.eu/2017/07/14/program-kawka/