Wyniki otwartych konkursów ofert

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert – zarządzenie nr 46/46/2018

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi.

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonano wyboru oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 14A. Kwota przyznanej dotacji na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosi 140 000. 00 zł.

Oceny dokonane przez poszczególnych członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2018 roku.