Miasto realizuje kolejne inwestycje

Kładka pieszo-rowerowa

Wyłoniony został wykonawca robót. Realizacja inwestycji planowana jest do końca kwietnia 2019 roku. Kładka o szerokości 4 metrów będzie usytuowana równolegle do istniejącego mostu przy ulicy Sabata, na terenie zielonym, poza pasem drogowym. Razem z kładką wybudowane zostaną odcinki chodnika oraz ścieżki rowerowej, prowadzące od istniejącego chodnika do kładki. Koszt inwestycji to około 400 tysięcy złotych, z czego prawie 59% stanowi dofinansowanie.


 

Mieszkania komunalne

Wykonano już roboty ziemne i postawiono fundamenty. Obecnie powstają ściany parteru.


 

Ulica Chodkiewicza

Wykonano już pierwszy odcinek nawierzchni. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych prace będą kontynuowane.