Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną. Nazwa dokumentu Plik PDF Sieć WN i SN – Rumia załącznik nr 2 Pobierz Możliwości współpracy miasta Rumi z sąsiadującymi gminami w zakresie gospodarki energetycznej oraz stan zanieczyszczeń atmosferycznych Pobierz Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Rumi Pobierz […]

Dokumenty strategiczne

Zachęcamy do pobierania i zapoznawania się z dokumentami strategicznymi. Nazwa dokumentu Plik PDF  Lokalny program rewitalizacji obszarów miejskich dla miasta Rumi Pobierz Plan wykorzystania nieruchomości będących w zasobie Gminy Miejskiej Rumi Pobierz Strategia pozyskania odbiorców ciepła cz. I w celu podł. do m. sieci c. w Gdyni i Rumi. Pobierz Strategia pozyskania odbiorców ciepła cz. […]