Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Borówkowa

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Borówkowej, składająca się z działek nr 61/6 o pow. 39 m2 i nr 61/8 o pow. 75 m2, o łącznej powierzchni 114 m2, zapisana w księdze wieczystej KW […]

Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości – ul. Borówkowa

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: Nieruchomość położona w Rumi w rejonie ul. Borówkowej, oznaczona jako działka nr 61/5 o pow. 100 m2, zapisana w księdze wieczystej KW GD1W/00033845/2, obręb 6. Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi uchwalonego […]

Ogłoszenie burmistrza Rumi

Stosownie do art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018r., poz. 121 z późniejszymi zmianami) informuję, iż w siedzibie Urzędu Miasta Rumi przy ul. Sobieskiego 7, na okres 21 dni wywieszony został wykaz nr XXVII stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 1987/365/2018 burmistrza Rumi […]

Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości

Burmistrz Miasta Rumi ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, położonej w Rumi, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Rumia: Nieruchomość niezabudowana, położona w Rumi przy ul. Świętopełka, składająca się z  działki nr 31/30 o powierzchni 8396 m2 i działki nr 31/42 o powierzchni 602 m², o łącznej powierzchni 8998 m², obręb 6, zapisana w księdze […]