Wyprawka szkolna – komunikat dla rodziców uczniów niepełnosprawnych

Na podstawie §4 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U z 2018 r., poz. 1796) burmistrz Rumi zawiadamia, że wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2018/2019 można składać w terminie do […]

„Rumia oczami dzieci” – pierwsze zadania zrealizowane

Zorganizowanie spotkania z ciekawą osobą, propagowanie najważniejszych wydarzeń z historii miasta, wyjaśnienie genezy i znaczenia rumskich symboli, a także stworzenie bajki, której fabuła rozgrywa się na terenie Rumi. To tylko niektóre z zadań, które stoją przed uczestnikami konkursu „Rumia oczami dzieci”. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody rzeczowe.

Rekrutacja do projektu „Pociąg do edukacji”

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”. Od września rusza nabór uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i II LO na zajęcia dodatkowe dofinansowane w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i […]

Rekrutacja do klasy I

Uwaga! Do klasy I publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów. (Zgłoszenie do klasy I dostępne będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)   REKRUTACJA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU DO KLASY I PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RUMI Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego dla kandydatów spoza obwodu do samorządowych […]

Rekrutacja do przedszkoli

REKRUTACJA DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W PUBLICZNYCH SZKOŁACH PODSTAWOWYCH W RUMI   Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego do samorządowych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018 określa rozdział 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59). Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie na wniosek […]

Nowy plan sieci szkół publicznych w Rumi

Na ostatniej sesji Rady Miejskiej przyjęta została uchwała przystosowująca rumskie placówki edukacyjne do nowego ustroju szkolnego. Reforma edukacji wymusiła zmiany przede wszystkim na poziomie rejonizacji. Jak w praktyce przedstawiają się nowe rozwiązania, które wejdą w życie 1 września 2017 przedstawia bardzo dokładnie załączona uchwała. Uchwała ws. przystosowania rumskich szkół do reformy oświatowej