Rekrutacja do projektu „Pociąg do edukacji”

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i kwalifikacji nauczycieli”. Od września rusza nabór uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i II LO na zajęcia dodatkowe dofinansowane w ramach projektu „Pociąg do edukacji – podniesienie jakości edukacji poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych wśród uczniów i […]

Rekrutacja do programu „Super przedszkolaki”

Rozpoczynamy rekrutację dzieci do projektu „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej”. Od września rusza nabór dzieci uczęszczających do ośrodków wychowania przedszkolnego, których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Rumia, na zajęcia dodatkowe dofinansowane w ramach projektu „Super przedszkolaki w Rumi – podniesienie jakości edukacji przedszkolnej” współfinansowanego jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego […]

Program „KAWKA”

Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku działając wspólnie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ostatecznie zatwierdził listę zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach konkursu pn. „KAWKA dla Pomorza – ograniczenie niskiej emisji” (edycja 2014). Wśród zakwalifikowanych wniosków o dofinasowanie realizacji zadania znalazła się Gmina Rumia z wnioskiem pt.: […]

Dofinansowanie na konserwację XIII-wiecznego Kościoła

Miasto Rumia otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 90 000  złotych na konserwację murów kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Krzyża oraz obiektów cmentarza. Celem zadania jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, narodowego i historycznego, jakimi są ruiny XIII-wiecznego kościoła p.w. św. Mikołaja i Świętego Krzyża wraz z zespołem cmentarno – parkowym […]

Pomorskie partnerstwo dla rozwoju e-usług

Nazwa Wnioskodawcy: Fundacja Promocji Gmin Polskich Partnerzy Projektu: Gmina Chmielno, Gmina Miasto Puck, Gmina Miejska Rumia, Gmina Sadlinki, Gmina Skrwilno, Gmina Radomin, Gmina Brzuze, Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gmina Wąpielsk, Międzynarodowy Instytut Outsourcingu. Tytuł projektu: „Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług” Okres realizacji: 01.09.2017 – 31.08.2018 Rodzaj wsparcia finansowego: dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1 350 508,72 zł. […]

Kolejne „Schetynówki w Rumi”

W 2016 roku pozyskano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji zadania pn. „ Kontynuacja budowy ulicy Bądkowskiego w Rumi”. Środki finansowe na ten cel pochodzą z „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”. Przedmiotem przedsięwzięcia jest następny etap budowy ulicy Bądkowskiego w Rumi. W zakres budowy wejdą takie prace jak: […]

Umiem pływać – kontynuacja programu w roku 2017

Miasto Rumia zdobyło dofinansowanie na drugą edycje programu „Umiem pływać”! Kolejni uczniowie szkół podstawowych w Rumi przejdą kurs nauki pływania w ramach ogólnopolskiego projektu ,,Umiem pływać”, zadanie  publiczne z zakresu „Sportu dla wszystkich” działanie „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży – Program powszechnej nauki pływania”. Podstawowym celem projektu jest doprowadzenie do opanowania przez uczniów elementarnych sposobów […]

Kolejne miliony złotych dla Rumi! 1715 opraw świetlnych zostanie wymienionych

Ponad 3 miliony złotych wyniesie dofinansowanie, jakie zdobyła Rumia na modernizację oświetlenia w mieście. Projekt zawiera wymianę lamp i opraw na bardziej energooszczędne oświetlenie ledowe. Karta Informacyjna Inwestycja zostanie zrealizowana jeszcze w tym roku. Instalacja oświetleniowa zostanie wymieniona przy kilkudziesięciu ulicach Rumi, w tym na głównych arteriach miasta: ul. Starowiejskiej, Sobieskiego, I Dywizji Wojska Polskiego, […]

Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług

Pomorskie Partnerstwo dla rozwoju e-usług – 96 275 złotych W ramach projektu w Rumi: zostanie zakupiona licencja i wdrożony zostanie portal dot. informacji o lokalach użytkowych i  nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje; powstanie interfejs komunikacyjny i zostaną opracowane procedury dotyczące sposobu prezentowania treści i dostępu do portali; uruchomione zostaną usługi na ePUAP z zakresu m.in. […]

Działania edukacyjne, program „Pociąg do edukacji”

Do rumskich placówek oświatowych trafi pond 2 i pół miliona złotych! Projekt polega na rozwijaniu u uczniów najważniejszych umiejętności. Fundusze zostaną przeznaczone m.in. na utworzenie 8 pracowni multidyscyplinarnych, zajęcia podnoszące kompetencje kluczowe u uczniów, wyjazdy edukacyjne, koła zainteresowań oraz pracę z uczniem o szczególnych potrzebach edukacyjnych.  Z projektu skorzysta również 226 nauczycieli poprzez udział w […]

Zielone wyspy

„Zielona wyspa – rozwój terenów zielonych na terenie Gminy Miejskiej Rumia w celu poprawy jakości środowiska miejskiego” projekt dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet II I Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach […]

„Schetynówka” ul. Rodziewiczówny

Alternatywne połączenie drogi powiatowej nr 1472G z drogą wojewódzką 100 ulicami Rodziewiczówny, Targową i Derdowskiego w Rumi” Dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019. Realizacja zadania wpłynie na poprawę dostępności komunikacyjnej w zakresie istotnych dla funkcjonowania miasta instytucji publicznych oraz posiada kluczowe znaczenia dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców. […]