Sekretarz miasta

Ryszard Grychtoł, sekretarz miasta – posiada wykształcenie wyższe techniczne. Ukończył Wydział Budownictwa Wodnego Politechniki Gdańskiej. Przez kilkadziesiąt lat pracował w biurze projektowym jako starszy projektant. Jako kierownik budowy lub kierownik kontraktu realizował różnorodne inwestycje budowlane. Od 2003 roku związany jest z Urzędem Miasta Rumi. Najpierw jako naczelnik Wydziału Inżynierii Miejskiej, następnie zastępca burmistrza, obecnie – […]

Rada miejska

Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, jej kadencja trwa 5 lat. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego […]

Skarbnik miasta

Celina Pałasz, skarbnik miasta – ukończyła studia na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, uzyskując dyplom magistra o specjalności: bankowość, finanse publiczne i przedsiębiorstw. Tam również ukończyła studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów, które pozwoliły jej uzyskać Certyfikat Księgowego wydany przez Ministerstwo Finansów. Przez ponad piętnaście lat pracowała w Spółdzielni Pracy „Mercur” w Gdyni na stanowisku […]

II Zastępca Burmistrza

Piotr Wittbrodt, II zastępca burmistrza absolwent Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Ekonomiki Transportu oraz Politechniki Gdańskiej Wydziału Zarządzania i Ekonomii, gdzie ukończył studia podyplomowe. od 2014 roku był radnym Sejmiku Województwa Pomorskiego. Członek Pomorskiej Rady Oświatowej oraz Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku, a także Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Rodziny Sejmiku. W 2016 roku zwycięzca plebiscytu […]

I Zastępca Burmistrza

Marcin Kurkowski, zastępca burmistrza  – administratywista, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Dotychczasową karierę zawodową wiązał z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku, gdzie pełnił funkcję Asystenta i Doradcy Wojewody Pomorskiego, jak również zastępował Dyrektora Biura Wojewody Pomorskiego. Zaangażowany w realizację licznych projektów i przedsięwzięć m. in.: organizację wizyt krajowych i zagranicznych Wojewody Pomorskiego, koordynację konferencji […]

Burmistrz miasta

Michał Pasieczny, burmistrz Rumi – jest absolwentem dwóch kierunków Wydziału Mechanicznego Akademii Morskiej w Gdyni: Inżynierii Zarządzania Remontami oraz Eksploatacji Siłowni Okrętowych. Z Rumią jest zwiazany od 18 lat. Przez szereg lat był zawodnikiem Arki Gdynia. Od 2004 roku działa (także jako trener) w Rugby Club Arka Rumia. W 2010 roku został radnym VI kadencji […]