Piątek, 10 Kwiecień 2020

Formularze i deklaracje


24.11.2016 r.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać należy w Urzędzie Miasta Rumi (ul. Sobieskiego 7), w pok. 06.

Wszelkie informacje w tym zakresie uzyskać można pod nr tel. 58-679-65-31 lub 32.

Informacje dotyczące aktualnego stanu opłat w ramach złożonej deklaracji uzyskać można pod telefonem 58-679-65-27

Nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Kalendarz wydarzeń