Niedziela, 08 Grudzień 2019

Formularze i deklaracje


24.11.2016 r.

Obecnie opłata wynosi 15 zł od osoby za miesiąc w przypadku segregacji, zaś dla osób deklarujących brak segregacji 40 zł za osobę w miesiącu.

Przypominamy o obowiązku aktualizacji deklaracji w przypadku pojawiających się zmian w ciągu 14 dni od daty zaistnienia zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób, zmiany adresu itp.).

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składać należy w Urzędzie Miasta Rumi (ul. Sobieskiego 7), w pok. 06.

Wszelkie informacje w tym zakresie uzyskać można pod nr tel. 58-679-65-31 lub 32.

Informacje dotyczące aktualnego stanu opłat w ramach złożonej deklaracji uzyskać można pod telefonem 58-679-65-27

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarownie odpadami komunalnymi – Plik PDF

Zgłoszenie niewłaściwego świadczenia usługi odbierania odpadów komunalnych

Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Kalendarz wydarzeń