[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dęblin

Dęblin, zwany też „Stolicą Polskich Skrzydeł”, jest kilkudziesięciotysięcznym miastem w województwie lubelskim. Miasto swój przydomek zawdzięcza najbardziej prestiżowej szkole lotniczej w kraju a mianowicie Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. To właśnie tutaj szkoliły się takie legendy polskiego lotnictwa jak Franciszek Żwirko, Stanisław Skalski czy Mirosław Hermaszewski. Szkoła oficerska to nie jedyny związek Dęblina z lotnictwem, mieszczą się tam również Wojskowe Zakłady Lotnicze i Wojskowe Zakłady Inżynieryjne.

Współpraca między Rumią a Dęblinem zapoczątkowana została podczas obchodów 50tej rocznicy nadania obu miastom praw miejskich (zarówno Rumia jak i Dęblin otrzymały prawa miejskie w 1954 roku). Porozumienie o partnerskiej współpracy zawarte w maju 2005 roku pozwoliły miastom rozszerzyć zakres dotychczasowych działań i umożliwiło wspólną realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Święciany

Święciany to jedno z najstarszych miast na Litwie. To położone w okręgu wileńskim kilkutysięczne miasto jest w 25 proc. zamieszkane przez Polaków. Lecz liczna polonia nie jest jedynym związkiem miasta z Polską. Podczas powstania listopadowego to właśnie w Święcianach powołano Tymczasowy Rząd Polski na Litwie pod przewodnictwem hrabiego Edwarda Mostowskiego. Z tych ziem pochodziło wielu polskich bohaterów takich jak Józef Piłsudzki, Ignacy Oziewicz czy legendarny as polskiego lotnictwa Franciszek Żwirko.

Rumia nawiązała współpracę z Rejonem Święciańskim już w 1999 roku, współpraca obejmowała wiele dziedzin od rozwoju gospodarczego po ekologię, sport i turystykę. W lipcu 2015 roku podczas wizyty zastępcy burmistrza Rumi – Stanisława Pogorzelskiego odnowione zostały relacje miast. W trakcie spotkania, podpisany został list intencyjny, w którym Michał Pasieczny, burmistrz Rumi i Rimantas Klipcius, mer Rejonu Święciańskiego zadeklarowali powołanie specjalnej grupy roboczej, która ma pomóc w szczegółowym zaplanowaniu zakresu współpracy między tymi miastami.

Hultsfred

Hultsfred MiniSięgająca lat 40stych XX wieku idea miast partnerskich jest formą partnerstwa między miastami polegającą na wymianie kulturowej, gospodarczej czy informacyjnej. Celem partnerstwa miast jest współpraca na różnych płaszczyznach, od wspólnych realizacji projektów po szeroko zakrojoną wymianę międzynarodową. Początki partnerstwa mogą mieć różne początki, mogą to być np. grupy polonijne w miastach poza granicami kraju jak i również współpraca szkół w poszczególnych miastach.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]