[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Dęblin

Dęblin, zwany też „Stolicą Polskich Skrzydeł”, jest kilkudziesięciotysięcznym miastem w województwie lubelskim. Miasto zawdzięcza swój przydomek najbardziej prestiżowej szkole lotniczej w kraju, a mianowicie Wyższej Szkole Oficerskiej Sił Powietrznych. To właśnie tutaj szkoliły się legendy polskiego lotnictwa, takie jak Franciszek Żwirko, Stanisław Skalski czy Mirosław Hermaszewski. Szkoła oficerska to nie jedyny związek Dęblina z lotnictwem, mieszczą się tam również Wojskowe Zakłady Lotnicze i Wojskowe Zakłady Inżynieryjne.

Współpraca między Rumią a Dęblinem zapoczątkowana została podczas obchodów 50. rocznicy nadania obu miastom praw miejskich (Rumia i Dęblin otrzymały prawa miejskie w 1954 roku). Porozumienie o partnerskiej współpracy, zawarte w maju 2005 roku, pozwoliło miastom rozszerzyć zakres dotychczasowych działań i umożliwiło wspólną realizacją projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Święciany

Święciany to jedno z najstarszych miast na Litwie, położone w okręgu wileńskim kilkutysięczne miasto jest w 25 proc. zamieszkane przez Polaków. Liczna Polonia nie jest jednak jedynym związkiem miasta z Polską. Podczas powstania listopadowego to właśnie w Święcianach powołano Tymczasowy Rząd Polski na Litwie pod przewodnictwem hrabiego Edwarda Mostowskiego.

Z tych ziem pochodziło wielu polskich bohaterów, takich jak Józef Piłsudzki, Ignacy Oziewicz czy legendarny as polskiego lotnictwa Franciszek Żwirko.

Rumia nawiązała współpracę z Rejonem Święciańskim już w 1999 roku, współpraca obejmowała wiele dziedzin od rozwoju gospodarczego po ekologię, sport i turystykę. W lipcu 2015 roku, podczas wizyty zastępcy burmistrza Rumi Stanisława Pogorzelskiego, odnowione zostały relacje miast. W trakcie spotkania podpisany został list intencyjny, w którym burmistrz Rumi Michał Pasieczny i mer Rejonu Święciańskiego Rimantas Klipcius zadeklarowali powołanie specjalnej grupy roboczej, która ma pomóc w szczegółowym zaplanowaniu zakresu współpracy między tymi miastami.

Hultsfred

Hultsfred MiniGmina Hultsfred – szwedzka gmina położona w regionie Kalmar, siedzibą jej władz jest właśnie Hultsfred. Pod względem zaludnienia Hultsfred jest 150. gminą w kraju. Zamieszkuje ją około 15 tysięcy osób.

 

Co ciekawe, pod względem płci tamtejsza społeczność jest podzielona niemal po równo (49,5% kobiet i 50,5% mężczyzn). W gminie zameldowanych jest również około 600 cudzoziemców. Pod względem wielkości gmina zajmuje 91. miejsce w kraju. Obecnym włodarzem gminy jest Lars Rosander, który reprezentuje partię Centrum. Rumia jest jedynym zagranicznym miastem partnerskim tej szwedzkiej gminy.

Hultsfred jest usytuowane nieopodal pięknego jeziora o nazwie Hulingen. Latem w mieście zatrzymują się klasyczne pociągi, przypominające te z lat 50. Miłośnicy pieszych wycieczek i wypoczynku na łonie natury, często odwiedzają tamtejszy „Folkets Park”. Nieopodal Hultsfred zlokalizowany jest także ogród „Kalvkätte” oraz tereny łowieckie „Stora Hammarsjön”.

Sięgająca lat 40. XX wieku idea miast partnerskich jest formą współpracy, polegającą na wymianie kulturowej, gospodarczej oraz informacyjnej. Celem partnerstwa miast jest kooperacja na różnych płaszczyznach, od wspólnych realizacji projektów po szeroko zakrojoną wymianę międzynarodową. Początki partnerstwa mogą mieć różny charakter, są to np. grupy polonijne poza granicami kraju, jak również współpraca szkół.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]