Piątek, 19 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Rada miejska


Rada Miejska Rumi składa się z 21 radnych, jej kadencja trwa 5 lat. Rada jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy m.in.: uchwalanie statutu gminy, powoływanie i odwoływanie skarbnika miasta, uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywania sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowania uchwały w sprawie udzielenie lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, uchwalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach, podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami, podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic, wznoszenia pomników, nadawanie honorowego obywatelstwa gminy. Rada Miejska obraduje na sesjach planowanych i nieplanowanych. Obrady są jawne.

 

Rada Miejska Rumi VIII kadencji 2018-2023:

Krzysztof Woźniak
przewodniczący Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

k.wozniak@rumia.euk.wozniak@rumia.eu
k.wozniak@rumia.eu666 169 049
Maria Bochniak
wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Polityki Społecznejczłonek Komisji Polityki Społecznej

m.bochniak@rumia.eum.bochniak@rumia.eu
m.bochniak@rumia.eu662 646 866
Florian Mosa
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Rumi
członek Komisji Kulturyczłonek Komisji Kultury
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

f.mosa@rumia.euf.mosa@rumia.eu
f.mosa@rumia.eu601 685 927
Liliana Bareła-Palczewska
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiczłonek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
przewodnicząca Komisji Rewizyjnejprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej

l.barela@rumia.eul.barela@rumia.eu
l.barela@rumia.eu697 077 097
Piotr Bartelke
członek Komisji Kulturyczłonek Komisji Kultury
przewodniczący Komisji Samorządowejprzewodniczący Komisji Samorządowej

p.bartelke@rumia.eup.bartelke@rumia.eu
p.bartelke@rumia.eu505 234 506
Bogdan Formella
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
zastępca przewodniczącego Komisji Samorządowej zastępca przewodniczącego Komisji Samorządowej

biuro@centrumprzygody.plbiuro@centrumprzygody.pl
biuro@centrumprzygody.pl502 123 664
Henryk Grinholc
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej

h.grinholc@rumia.euh.grinholc@rumia.eu
h.grinholc@rumia.eu501 243 146
Leszek Grzeszczyk
przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiprzewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
zastępca przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowaniazastępca przewodniczącej Komisji Oświaty i Wychowania
zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej zastępca przewodniczącej Komisji Rewizyjnej

l.grzeszczyk@rumia.eul.grzeszczyk@rumia.eu
l.grzeszczyk@rumia.eu602 601 105
Teresa Hebel
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
zastępca przewodniczącej Komisji Kultury zastępca przewodniczącej Komisji Kultury

t.hebel@rumia.eut.hebel@rumia.eu
t.hebel@rumia.eu510 512 324
Marcin Kaczmarek
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjiczłonek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
przewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejprzewodniczący Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa zastępca przewodniczącego Komisji Bezpieczeństwa

m.kaczmarek@rumia.eum.kaczmarek@rumia.eu
m.kaczmarek@rumia.eu790 011 515
Hanna Kawa
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
zastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejzastępca przewodniczącego Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

h.kawa@rumia.euh.kawa@rumia.eu
h.kawa@rumia.eu697 998 654
Leszek Kiersznikiewicz
członek Komisji Kulturyczłonek Komisji Kultury
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania

l.kiersznikiewicz@rumia.eul.kiersznikiewicz@rumia.eu
l.kiersznikiewicz@rumia.eu693 659 373
Michał Kryża
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
przewodniczący Komisji Bezpieczeństwaprzewodniczący Komisji Bezpieczeństwa
zastępca przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej zastępca przewodniczącej Komisji Polityki Społecznej

m.kryza@rumia.eum.kryza@rumia.eu
m.kryza@rumia.eu600 040 190
Beata Ławrukajtis
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej

b.lawrukajtis@rumia.eub.lawrukajtis@rumia.eu
b.lawrukajtis@rumia.eu500 523 774
Lucyna Miotk
członek Komisji Oświaty i Wychowaniaczłonek Komisji Oświaty i Wychowania
członek Komisji Samorządowejczłonek Komisji Samorządowej
przewodnicząca Komisji Kulturyprzewodnicząca Komisji Kultury
zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zastępca przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

l.miotk@rumia.eul.miotk@rumia.eu
l.miotk@rumia.eu601 072 704
Barbara Mallek
członek Komisji Rewizyjnejczłonek Komisji Rewizyjnej
zastępca przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji zastępca przewodniczącego Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

b.mallek@rumia.eub.mallek@rumia.eu
b.mallek@rumia.eu793 599 961
Magdalena Mrowicka
przewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowejprzewodnicząca Komisji Finansowo-Budżetowej

m.mrowicka@rumia.eum.mrowicka@rumia.eu
m.mrowicka@rumia.eu668 298 033
Anna Okrój
członek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennejczłonek Komisji Polityki Gospodarczej i Przestrzennej
członek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjiczłonek Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji
przewodnicząca Komisji Polityki Społecznejprzewodnicząca Komisji Polityki Społecznej

a.okroj@rumia.eua.okroj@rumia.eu
a.okroj@rumia.eu509 856 264
Karolina Rydzewska
przewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowaniaprzewodnicząca Komisji Oświaty i Wychowania
zastępca przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej zastępca przewodniczącej Komisji Finansowo-Budżetowej

k.rydzewska@rumia.euk.rydzewska@rumia.eu
k.rydzewska@rumia.eu509 409 404
Mateusz Socha
członek Komisji Finansowo-Budżetowejczłonek Komisji Finansowo-Budżetowej
członek Komisji Skarg, Wniosków i Petycjiczłonek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

m.socha@rumia.eum.socha@rumia.eu
m.socha@rumia.eu790 671 662
Tomasz Urbaniak-Dzienisz
członek Komisji Bezpieczeństwaczłonek Komisji Bezpieczeństwa
przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocjiprzewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Promocji

t.urbaniak@rumia.eut.urbaniak@rumia.eu
t.urbaniak@rumia.eu793 072 228
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń