Poniedziałek, 15 kwietnia 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Profilaktyka uzależnień


Profilaktyka uzależnień20.09.2018 r.

Informacji z zakresu profilaktyki uzależnień w Gminie Miejskiej Rumia udziela

Sylwia Kwiatkowska – Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii

ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia

tel. 58 736 10 94, e-mail: profilaktyka@rumia.eu

 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Miejskiej Rumia przyjęty na lata 2022-2024


MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RUMI

UL. SOBIESKIEGO 42, 84-230 RUMIA

TEL. 58 736 10 94

 

Skład Komisji MKRPA

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi została powołana w następującym składzie:

 1. Sylwia Kwiatkowska – Przewodnicząca Komisji,
 2. Ewa Kaliszewska – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
 3. Marek Ćwikliński – Członek Komisji,
 4. Paulina Labuda-Matea – Członek Komisji,
 5. Roman Leśniak – Członek Komisji,
 6. Jarosław Mikołajczak – Członek Komisji

Zespoły Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi:

 1. Zespół ds. rozpatrywania wniosków i realizacji programów
 2. Zespół Konsultacyjny
 3. Zespół ds. kontroli punktów sprzedaży alkoholu

 

Jesteśmy po to, by pomagać:

 • Jeśli martwisz się, że ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu
 • Jeśli martwisz się stanem zdrowia tej osoby i trudną sytuacją rodziny
 • Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy spowodowanej nadużywaniem alkoholu
 • Jeśli tracisz kontrolę nad piciem i czujesz, że alkohol jest zbyt ważny w Twoim życiu lub bliskich Ci osób lub znajomych

 

Skontaktuj się z nami:

ZESPÓŁ KONSULTACYJNY MIEJSKIEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W RUMI

pełni dyżury w I i III środę miesiąca
w godz. 16:00-18:00
w budynku Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17.

Zapewniamy dyskrecję i bezpłatną pomoc.

 

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholowy, a osoba nadużywająca alkoholu powoduje rozkład życia rodzinnego, demoralizuje małoletnich, uchyla się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub systematycznie zakłóca spokój lub porządek publiczny, możesz złożyć wniosek o zobowiązanie do objęcia leczeniem odwykowym. Wniosek należy złożyć w sekretariacie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w zamkniętej kopercie zaadresowanej na Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rumi, ul. Sobieskiego 42 lub wysłać pocztą.

Pobierz wniosek o zobowiązanie do leczenia odwykowego

 

GDZIE DODATKOWO UZYSKASZ WSPARCIE?

 

KOMISARIAT POLICJI W RUMI

ul. Derdowskiego 43, 84-230 Rumia

Telefon dyżurny 47 742 99 22, 112

 

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W RUMI

ul. Sobieskiego 42, 84-230 Rumia

Tel. 58 671 05 56, e-mail: sekretariat@mops.rumia.pl

 

PUNKT KONSULTACYJNY DS. UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY W RODZINIE

ul. Młyńska 8, 84-230 Rumia

Tel. 58 736 10 93, e-mail: punkt.konsultacyjny@rumia.eu

 

OŚRODEK PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W WEJHEROWIE

ul. Kościuszki 2, 84-200 Wejherowo

Tel. 730 092 908, 58 736 37 84

Rejestracja i porady:

Poniedziałek – Czwartek w godz. 8.00-20.00

Piątek w godz. 8.00-15.00

 

OŚRODEK PROFILAKTYKI I TERAPII UZALEŻNIEŃ W GDYNI

ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia

Tel. 58 621 61 35, e-mail: opitu@tlen.pl

 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia

Tel. 58 621 61 35, e-mail: akrupa@opitu.pl

Poniedziałek – Czwartek w godz. 7.30-19.30

Piątek w godz. 7:30-15.00
 

Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

ul. M. Reja 2a, 81-441 Gdynia

Tel. 58 621 61 35, e-mail: pszypiorowski@opitu.pl

Poniedziałek – Piątek w godz. 8.00-15.00
 

Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Chrzanowskiego 3/5, 81-338 Gdynia

Tel. 58 620 88 88, e-mail: narko@opitu.pl

Poniedziałek – Czwartek w godz. 7.30-19.00

Piątek w godz. 7:30-15.00

 

WOJEWÓDZKI OŚRODEK TERAPII UZALEŻNIEŃ W GDAŃSKU

ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk

Tel. 58 320 29 57, e-mail: sekretariat@wotu.pl


Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Uzależnień Behawioralnych

ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk

Tel. 58 301 51 32, e-mail: rejestracja@wotu.pl

Rejestracja w godz. 8.00-20.00
 

Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk

Tel.: 58 301 51 32, e-mail: d.szczodrowska@wotu.pl


Dzienny Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Uzależnień Behawioralnych

ul. Zakopiańska 37, 80-142 Gdańsk

Tel. 58 302 26 52, e-mail: b.kmiec@wotu.pl


Ośrodek Terapii Uzależnień w Smażynie

Smażyno 9, k. Wejherowa, 84-217 Szemud

tel. 58 676 82 01, 501 333 345

e-mail: sekretariat.smazyno@wotu.pl

 

STOWARZYSZENIE MONAR PORADNIA PROFILAKTYKI, LECZENIA I TERAPII UZALEŻNIEŃ W GDAŃSKU

ul. Srebrniki 9, 80-282 Gdańsk

Tel. 58 302 04 42, 58 302 63 89, e-mail: gdanskporadnia@monar.org

 

WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA

W GDAŃSKU

ul. Srebrniki 17, 80-282 Gdańsk

Tel. 58 524 75 00, e-mail: szpital@wsp-bilikiewicz.pl

 

POMORSKA KLINIKA TERAPEUTYCZNA W RUMI

ul. Kosynierów 27, 84-230 Rumia

Tel. 535 333 826, e-mail: pktu.rumia@gmail.com

 

INNE FORMY WSPARCIA DZIAŁAJĄCE W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM
I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM:

 

KLUB ABSTYNENTA ALFA

ul. Starowiejska 46, 84-230 Rumia

Tel. 58 671 29 55

Spotkania członków, sympatyków oraz wszystkich zainteresowanych:

Sobota w godz. 17.00-19.00/20.00

Konsultacje pierwszego kontaktu:

Wtorek w godz. 15.30-18.30

Czwartek w godz. 15.30-18.00

Spotkania grupy DDA:

Środa w godz. 18.00-20.00

Spotkania grupy AA:

Czwartek w godz. 18.00-20.00

 

GRUPA AA ŚWIT

ul. Dąbrowskiego 26, 84-230 Rumia Sala Salezjańskiego LO

Środa w godz. 18.00-20.00

 

WSPÓLNOTA AA

Infolinia: Tel. 801 033 242

Czat online: www.aa.org.pl, www.aa24.pl

 

TELEFONY ZAUFANIA:

 

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”

Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa

Całodobowy bezpłatny telefon dla osób doznających przemocy domowej i dla świadków przemocy

Tel. 800 12 00 02

Poradnia internetowa

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info

 

POLSKIE TOWARZYSTWO POMOCY TELEFONICZNEJ

Gdański Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel"

Tel. 58 301 00 00

Dyżur codziennie w godz. 16.00-06.00

Internetowy Telefon Zaufania "Anonimowy Przyjaciel"

e-mail: ptpt@vp.pl

Funkcjonuje całą dobę

 

TELEFON ZAUFANIA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

tel. 116 111

Czynny całą dobę 7 dni w tygodniu, także w dni ustawowo wolne od pracy

 

„POMARAŃCZOWA LINIA” DLA RODZICÓW DZIECI PIJĄCYCH ALKOHOL

tel. 801 14 00 68

Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godz. 14:00-20:00

 

OGÓLNOPOLSKI TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA

tel. 800 199 990

Czynny codziennie w godz. 16.00-21.00

 

TELEFON ZAUFANIA UZALEŻNIENIA BEHAWIORALNE

tel. 801 889 880

Czynny codziennie w godz. 17.00-22.00

 

 

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń