Piątek, 04 Grudzień 2020
powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast
BIP Rumia

Mieszkańcy


Powstaną nowe mieszkania komunalne – podpisano umowę

Powstaną nowe mieszkania komunalne – podpisano umowę15.03.2018
Dzięki konsekwentnym działaniom, skierowanym na pozyskanie środków zewnętrznych, w Rumi przybędzie mieszkań komunalnych. Umowę w tej sprawie podpisał 15 marca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego burmistrz miasta Michał Pasieczny. czytaj całość »

Zaległości czynszowe

Zaległości czynszowe04.12.2015
Uchwała nr LII/575/2014 Rady Miejskiej Rumi z dnia 29 maja 2014r. w sprawie zasad umarzania i udzielania ulg w spłacaniu należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Miejskiej Rumia i jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg czytaj całość »

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne04.12.2015
Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 roku poz. 1059 z późn. zmianami) odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej przysługuje dodatek energetyczny, przez którą rozumie się osobę, która: 1) otrzymuje dodatek mieszkaniowy, zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach, 2) jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym czytaj całość »
Kalendarz wydarzeń