Poniedziałek, 26 lutego 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Programy dofinansowane przez WFOŚ


„Mały ekorumianin – program edukacji ekologicznej dla dzieci w Gminie Miejskiej Rumia”

Nazwa programu: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne

Zadanie: „Mały ekorumianin – program edukacji ekologicznej dla dzieci w Gminie Miejskiej Rumia” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Koszt kwalifikowany: 52 100 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW: 30 000,00 zł w formie dotacji. Środki własne beneficjenta: 22 100,00 zł.

Opis zadania: W ramach realizacji projektu, poprzez założenie ogródków warzywno- owocowych przy szkołach i przedszkolach, dzieci w praktyce poznają zasady pielęgnacji roślin i dobrego, zróżnicowanego odżywiania. Poprzez udział w zaplanowanych konkursach, zarówno dzieci, jak i nauczyciele zdobędą szeroką wiedzę na temat segregacji odpadów i możliwości ich ponownego wykorzystania, co w dalszej perspektywie, spowoduje zmniejszenie ilości wytwarzanych śmieci.

Pobierz sprawozdanie z realizacji projektu.


Energia wiatru – energia wolności (nowy projekt w szkołach)

Nazwa programu: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne
Zadanie: „Energia wiatru-energia wolności” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa zadania: „Energia wiatru-energia wolności”

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 104 700 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW (w PLN): 93 530,00 zł w formie dotacji.  Środki własne beneficjenta: 11 170,00 zł.

Opis zadania: Istotą przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie cyklu warsztatów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego.

Sprawozdanie z realizacji projektu: do pobrania po zakończeniu zadania.

Zadanie „Energia wiatru – energia wolności”


Nazwa zadania: Miasto miodem płynące – Pszczoła też rumianin!

Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 29 646,00 zł

Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): 19 000,00 zł w formie dotacji.  Środki własne beneficjenta: 10 646,00 zł.

Sprawozdanie z realizacji projektu: pobierz.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń