Czwartek, 05 października 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Programy dofinansowane przez WFOŚ


Energia wiatru – energia wolności (nowy projekt w szkołach)
Nazwa programu: Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej – działania i kampanie edukacyjne
Zadanie „Energia wiatru-energia wolności” dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Nazwa zadania: „Energia wiatru-energia wolności”
Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 104 700 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku oraz NFOŚiGW (w PLN): 93 530,00 zł w formie dotacji.  Środki własne beneficjenta: 11 170,00 zł.

Opis zadania: Istotą przedsięwzięcia będzie przeprowadzenie cyklu warsztatów w zakresie morskiej energetyki wiatrowej w wybranych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na terenie województwa pomorskiego.
Sprawozdanie z realizacji projektu: do pobrania po zakończeniu zadania.
Zadanie „Energia wiatru – energia wolności”


Nazwa zadania: Miasto miodem płynące – Pszczoła też rumianin!
Koszt kwalifikowany zadania (w PLN): 29 646,00 zł
Kwota oraz forma dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Gdańsku (w PLN): 19 000,00 zł w formie dotacji.  Środki własne beneficjenta: 10 646,00 zł.
Sprawozdanie z realizacji projektu: pobierz.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń