Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Partnerstwo publiczno-prywatne


Partnerstwo publiczno-prywatne13.01.2021 r.

Rumia dostrzega w PPP szansę na realizację kilku poważnych inwestycji

Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP) to model realizacji zadań publicznych, który oparty jest na wieloletniej umowie określającej podział zadań i ryzyk pomiędzy pomiotem publicznym a partnerem prywatnym. Celem PPP jest świadczenie określonej usługi publicznej przez partnera prywatnego w oparciu o infrastrukturę publiczną. Projekty PPP obejmują zadania polegające na rozwoju, wytworzeniu lub remoncie infrastruktury oraz jej utrzymaniu lub zarządzaniu, a także te, w ramach których partner prywatny wyłącznie świadczy długoterminowo określone usługi związane z danym składnikiem infrastruktury.

Przedsięwzięcia realizowane w formule PPP:

Kontakt:

Partnerstwo publiczno-prywatne

Referat Partnerstwa Publiczno-Prywatnego
tel. +58 679 65 15

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń