Niedziela, 29 stycznia 2023
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Komunikaty


Informacja o zmianie wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem – 2023 r.

Informacja o zmianie wysokości stawek czynszu za dzierżawę i najem – 2023 r.27.01.2023
Referat Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Rumi, na podstawie zawartych umów dzierżawy i najmu, uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem prezesa GUS-u z 13 stycznia 2023 r. – stawki czynszu za dzierżawę i najem zostaną zwaloryzowane o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyj... czytaj całość »

Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty prowadzenia łaźni dla osób bezdomnych w Rumi – 2023

Zarządzenie burmistrza w sprawie powołania komisji do zaopiniowania oferty prowadzenia łaźni dla osób bezdomnych w Rumi – 202324.01.2023
Zarządzenie nr 1788/31/2023 Burmistrza Rumi z 23 stycznia 2023 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do zaopiniowania oferty na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu łaźni dla osób bezdomnych w Rumi. czytaj całość »

Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy – 2023 r.

Zaproszenie do współpracy w ramach realizacji stypendiów dla uczniów, wychowanków i słuchaczy – 2023 r.23.01.2023
Gmina Miejska Rumia zaprasza podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie sprzedaży artykułów określonych w załączniku do Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, wychowanków słuchaczy zamieszkujących na terenie Miasta Rumi, przyjętego niżej wymienioną ... czytaj całość »

ZUS wprowadza elektroniczną legitymację dla emerytów i rencistów

ZUS wprowadza elektroniczną legitymację dla emerytów i rencistów13.01.2023
Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji. mLegitymacja będzie dostępna w telefonie dzięki bezpłatnej aplikacji mObywatel. W nowym roku wszyscy emeryci i renciści automatycznie uzyskają mLegitymację. Nie wymaga to od nich składania ż... czytaj całość »

Urzędnicy doręczą decyzje o wymiarze wysokości podatków – luty 2023

Urzędnicy doręczą decyzje o wymiarze wysokości podatków – luty 202313.01.2023
Od 1 do 25 lutego 2023 roku pracownicy Urzędu Miasta Rumi będą doręczać mieszkańcom decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Każdy urzędnik posiada imienny identyfikator oraz upoważnienie burmistrza Rumi. czytaj całość »

Zostań uczestnikiem projektu Klubu Integracji Społecznej „Zagórze”

Zostań uczestnikiem projektu Klubu Integracji Społecznej „Zagórze”10.01.2023
Klub Integracji Społecznej „Zagórze” poszukuje kandydatów do udziału w projekcie – osób mieszkających na terenie Zagórza, nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych, z niepełnosprawnościami. Rodzice uczestniczący w zajęciach projektowych będą mogli przekazać dzieci pod opiekę wychowawcy z „Klubu Malucha”. czytaj całość »

Zamknięcie ulic w związku z organizacją Orszaku Trzech Króli w Rumi – 2023

Zamknięcie ulic w związku z organizacją Orszaku Trzech Króli w Rumi – 202305.01.2023
W związku z organizacją Orszaku Trzech Króli w Rumi w piątek 6 stycznia od około godziny 12:15 do około godziny 13:00 nastąpi tymczasowe zamknięcie następujących ulic: Fredry, Sędzickiego, Żwirki i Wigury, Ceynowy oraz ronda im. św. Jana Pawła II. Ruch drogowy będzie wstrzymany na czas pochodu. czytaj całość »

Odbierz miejskie nakładki na tablice rejestracyjne

Odbierz miejskie nakładki na tablice rejestracyjne04.01.2023
Z myślą o zmotoryzowanych mieszkańcach ponownie rozpoczynamy wydawanie rumskich nakładek na standardowe tablice rejestracyjne. czytaj całość »

Zarządzenie burmistrza Rumi z 2 stycznia 2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert

Zarządzenie burmistrza Rumi z 2 stycznia 2023 w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert 04.01.2023
Zarządzenie nr 1758/1/2023 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2023 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla ... czytaj całość »

Opłata za wywóz śmieci nie ulega zmianie

Opłata za wywóz śmieci nie ulega zmianie02.01.2023
W związku z licznymi zapytaniami informujemy mieszkańców Rumi, że stawka za wywóz śmieci w 2023 roku nie ulega zmianie. czytaj całość »

Rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”

Rusza nowa wersja programu „Czyste Powietrze”30.12.2022
We wtorek 3 stycznia 2023 r. nastąpi uruchomienie nowej, zmienionej wersji programu „Czyste Powietrze”. czytaj całość »

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku

Opieka nad bezdomnymi zwierzętami w 2023 roku30.12.2022
W 2023 roku Gmina Miejska Rumia zawarła z Gminą Miasta Gdyni porozumienie w sprawie powierzenia zadania dotyczącego zapobiegania bezdomności zwierząt w zakresie odławiania zwierząt i zapewnienia im opieki w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt „Ciapkowo” w Gdyni, w tym realizację niezbędnych świadczeń... czytaj całość »

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych w Rumi w 2023 roku

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie łaźni dla osób bezdomnych w Rumi w 2023 roku 29.12.2022
Zarządzenie burmistrza Rumi z 29 grudnia 2022 roku w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu łaźni dla osób bezdomnych w Rumi. czytaj całość »

Dystrybucja pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych

Dystrybucja pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych27.12.2022
Od 27 grudnia Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Rumi rozpoczyna dystrybucję pakietów worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. czytaj całość »

II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania23.12.2022
II Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2023r. w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania. czytaj całość »

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie Rumi w okresie świąteczno-noworocznym

Funkcjonowanie komunikacji miejskiej na terenie Rumi w okresie świąteczno-noworocznym20.12.2022
Informacja o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej na terenie Rumi w okresie świąteczno-noworocznym. czytaj całość »

Remont nawierzchni ul. Jantarowej

Remont nawierzchni ul. Jantarowej19.12.2022
Od 19 do 23 grudnia będzie wykonywany remont fragmentu ul. Jantarowej – od skrzyżowania z ul. Robotniczą na długości ok. 80 metrów. Remont będzie polegał na rozbiórce istniejącej nawierzchni i ułożeniu nowej nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Możliwe będą utrudnienia polegające na całkowitym w... czytaj całość »

Wstrzymanie dostaw węgla przez PGE Paliwa

Wstrzymanie dostaw węgla przez PGE Paliwa15.12.2022
Jak informuje PGE Paliwa sp. z o.o., z przyczyn niezależnych od spółki związanych z warunkami atmosferycznymi, co w konsekwencji powoduje opóźnienia w procesach logistycznych, PGE zmuszone jest anulować od 15 grudnia wszystkie awizacje oraz wstrzymać dotychczasowe dostawy – do odwołania. Spółka będz... czytaj całość »

Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy

Dofinansowanie działań związanych z usuwaniem wyrobów azbestowych z terenu gminy15.12.2022
W dniu 15 października 2021 r. pomiędzy Gminą Miejską Rumia a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego" (nr WFOŚ/D/I-9/7424/2021/AZBEST-2021). czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń