Czwartek, 18 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Mieszkańcy


Informacje o projekcie: Przebudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Roszczynialskiego, ul. Górniczej, ul. Zbychowskiej, ul. Piłsudskiego w Rumi

Przebudowa dróg gminnych – ul. Żeromskiego, ul. Sienkiewicza, ul. Roszczynialskiego, ul. Górniczej, ul. Zbychowskiej, ul. Piłsudskiego w Rumi czytaj całość »

Remont boiska piłkarskiego Orlik przy ul. Świętopełka w Rumi

Informacje o projekcie: „Remont boiska piłkarskiego Orlik przy ul. Świętopełka w Rumi” czytaj całość »

Informacje o projekcie: „Centrum opiekuńczo-mieszkalne w Rumi”

Gmina Miejska Rumia realizuje z Programu „Centra opiekuńczo-mieszkalne” w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Moduł I – utworzenie obiektu centrum, tzw. bazy lokalowej i jej wyposażenie. Program pozwala w ramach przyznanych środków finansowych na wybudowanie i utworzeni... czytaj całość »

Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi

Informacje o projekcie: „Zielone patio – Szkoła Podstawowa nr 7 w Rumi” czytaj całość »

Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt

Informacje o projekcie: „Budowa Otwartej Strefy Aktywności – wariant rozszerzony – 1 obiekt” czytaj całość »

Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi – wariant 400 m- treningowy

Informacje o projekcie: „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi- wariant 400 m- treningowy” czytaj całość »

Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej

Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej (2014) czytaj całość »

Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi

Budowa dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej nr 9 w Rumi czytaj całość »

Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji (2015)

Informacje o projekcie: Poprawa jakości powietrza w Rumi poprzez ograniczenie niskiej emisji – przyłączenie budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej (2015) czytaj całość »

Prace konserwatorskie przy ruinach XII-wiecznego kościoła pw. św. Mikołaja i Krzyża Świętego w Rumi wraz z okalającym go cmentarzem

Miasto Rumia otrzymało z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowanie w wysokości 76 166,76 złotych na konserwację murów kościoła p.w. św. Mikołaja i św. Krzyża oraz obiektów cmentarza. czytaj całość »

Przebudowa boiska piłkarskiego oraz do gry w rugby w Rumi przy ul. Bukowej

Informacje o projekcie: „Przebudowa boiska piłkarskiego oraz do gry w rugby w Rumi przy ul. Bukowej”. czytaj całość »

Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi

Informacje o projekcie: „Innowacyjny system zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i chłód części miasta Rumi” czytaj całość »
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń