Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Oferty pracy


Oferty pracy20.10.2015 r.

W Urzędzie Miasta Rumi w ramach Wydziału Spraw Społecznych funkcjonuje poradnictwo zawodowe dla osób poszukujących pracy, które realizuje szereg działań na rzecz, zmniejszenia bezrobocia i zwiększenia poziomu zatrudnienia oraz wspierania przedsiębiorczości takimi jak:

  • Rozpowszechnianie i udostępnianie ofert pracy sezonowej i tymczasowej dla młodzieży, studentów i osób poszukujących tego rodzaju zatrudnienia za pośrednictwem Agencji Pracy Tymczasowej;
  • Rozpowszechnianie i udostępnianie ofert pracy oraz informacji o usługach poradnictwa zawodowego i planowanych szkoleniach zgodnie z zawartymi porozumieniami z Powiatowymi Urzędami Pracy w Wejherowie, Gdyni i Gdańsku;
  • Współpraca z partnerami społecznymi tj. instytucjami publicznymi oraz partnerami lokalnymi, w tym przedsiębiorcami i przedstawicielami lokalnych grup przedsiębiorców oraz organizacji zajmujących się niesieniem pomocy ludziom zagrożonym ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
  • Bezpłatne konsultacje i informacje prowadzone przez Powiatowe Centrum Informacyjne w zakresie poręczeń i funduszy kredytowych oraz dotacji unijnych skierowane do pomorskich mikro, małych i średnich przedsiębiorstw spoza aglomeracji trójmiejskiej dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą, przedsiębiorstw z sektora MŚP;
  • Prace społecznie użyteczne przedmiotowa forma wsparcia dla osób bezrobotnych pobierających świadczenia z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi we współpracy z placówkami oświaty i organizacjami pozarządowymi.
  • Porozumienie z Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy w Gdańsku w kwestii wspierania wspólnych działań służących przeciwdziałaniu bezrobociu młodzieży oraz przygotowaniu jej do aktywnego poruszania się po lokalnym rynku pracy.

 

Powiatowy Urząd Pracy Wejherowo,

Powiatowy Urząd Pracy Gdynia,

Wojewódzki Urząd Pracy Gdańsk,

Ochotnicze Hufce Pracy,

Agencja Rozwoju Pomorza,

Powiatowe Centrum Informacyjne,

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń