Piątek, 26 Kwiecień 2019

Wyniki otwartych konkursów ofert


09.08.2018 r.

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert – zarządzenie nr 46/46/2018

Zarządzenie Nr 46/46/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 grudnia 2018 roku

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi.

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonano wyboru oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 14A. Kwota przyznanej dotacji na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosi 140 000. 00 zł.

Kalendarz wydarzeń