Poniedziałek, 15 lipca 2024
RumiaTV
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wyniki otwartych konkursów ofert


Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w 2024 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2024 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert w 2023 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2023 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Wyniki otwartego konkursu ofert na lato 2022 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert w 2022 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2022 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na 2022 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy miejskiej Rumia w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2021”

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na 2021 r. w gminie miejskiej Rumi

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2021 r. w gminie miejskiej Rumi

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na 2020 r. w Gminie Miejskiej Rumi – wykaz podmiotów z dotacjami

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2020 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy informację na temat wyników rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży LATO 2019.

Wyniki rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert – Lato 2019

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert – zarządzenie nr 46/46/2018

Zarządzenie Nr 46/46/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 grudnia 2018 roku

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi.

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonano wyboru oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 14 A. Kwota przyznanej dotacji na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosi 140 000 zł.

Wyniki rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert – Lato 2018

Wyniki otwartych konkursów ofert na 2018 r. w gminie miejskiej Rumi

Oceny dokonane przez poszczególnych członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2018 r.

Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń