Sobota, 22 stycznia 2022
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Wyniki otwartych konkursów ofert


Wyniki rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych gminy miejskiej Rumia w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży „Lato 2021”

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na 2021 r. w gminie miejskiej Rumi

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2021 r. w gminie miejskiej Rumi

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej

Wyniki Otwartych Konkursów Ofert na 2020 r. w Gminie Miejskiej Rumi – wykaz podmiotów z dotacjami

Punktacja członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2020 r. w Gminie Miejskiej Rumi

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2020 roku w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

Zgodnie z art. 15 ust. 2j ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zamieszczamy informację na temat wyników rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miejskiej Rumia w 2019 r. w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży LATO 2019.

Wyniki rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert – Lato 2019

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert – zarządzenie nr 46/46/2018

Zarządzenie Nr 46/46/2018 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 31 grudnia 2018 roku

Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miejskiej Rumia w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej polegającego na organizacji i prowadzeniu punktu dystrybucji żywności dla potrzebujących mieszkańców Rumi.

W oparciu o opinię Komisji Konkursowej dokonano wyboru oferty złożonej przez Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska, Hufiec Rumia ul. Włókiennicza 14 A. Kwota przyznanej dotacji na okres od 1 lutego 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosi 140 000 zł.

Wyniki rozstrzygnięcia Otwartego Konkursu Ofert – Lato 2018

Wyniki otwartych konkursów ofert na 2018 r. w gminie miejskiej Rumi

Oceny dokonane przez poszczególnych członków komisji konkursowych ds. rozstrzygnięcia Otwartych Konkursów Ofert w 2018 r.

Kalendarz wydarzeń