Sobota, 25 maja 2024
Fundusze krajowe Fundusze UE
BIP Rumia powiększ czcionkę pomniejsz czcionkę Zwiększ kontrast Zmniejsz kontrast

Kontakt

Kontakt
Urząd Miasta Rumia
ul. Sobieskiego 7,
84-230 Rumia
Telefon
tel. 58 679 65 00
fax. 58 679 65 17
Godziny
Godziny pracy
poniedziałek 9:00-17:00
wtorek 7:30-15:30
środa 7:30-15:30
czwartek 7:30-15:30
piątek 7:30-15:30
Email
Adres e-mail
urzad@um.rumia.plUwaga! Wizyta w urzędzie możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym jej umówieniu. Rejestracja odbywa się internetowo bądź telefonicznie.

Większość spraw urzędowych można załatwić drogą telefoniczną (pon. w godz. 9:00-17:00, wt.-pt. w godz. 7:30-15:30) oraz elektronicznie (e-mail: urzad@um.rumia.plCyfrowy UrządePUAP).

Załatwienie spraw wymagających osobistej wizyty jest możliwe wyłącznie po telefonicznej rezerwacji terminu.

  • Podatki i opłaty – tel. 58 679 65 14 oraz 58 679 65 19
  • Księgowość wpłat, opłat i podatków oraz windykacja – tel. 58 679 65 65
  • Działalność gospodarcza – tel. 58 679 65 11
  • Ewidencja ludności – tel. 58 679 65 77
  • Dowody osobiste – tel. 58 679 65 28
  • Urząd Stanu Cywilnego – tel. 58 679 65 21
  • Profil Zaufany – tel. 58 679 65 67
  • Centrala/pozostałe sprawy – tel. 58 679 65 00

Dzięki wprowadzonym zmianom czas oczekiwania na załatwienie spraw w budynku urzędu jest zdecydowanie krótszy.

 

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu urzędu będziemy na bieżąco informować.Klienci przyjmowani są od poniedziałku do piątku w godzinach funkcjonowania urzędu, z wyjątkiem:
Wydział Rozwoju Miasta pracuje codziennie w godzinach 7:30-15:30.
Referat Gospodarowania Odpadami nie przyjmuje we wtorki. Ograniczenie dotyczy m.in. spraw związanych z deklaracjami wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Wydział Urbanistyki i Architektury nie przyjmuje w czwartki.
Referat Gospodarki Nieruchomościami nie przyjmuje w czwartki.
Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza nie przyjmuje w czwartki.
Referat Podatków i Opłat nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
Wydział Spraw Społecznych nie przyjmuje we wtorki i czwartki.
Wydział Inżynierii Miejskiej – pracownicy pokoju nr 122 nie przyjmują we wtorki i czwartki (ograniczenie dotyczy spraw związanych z uzgadnianiem dokumentacji oraz udostępnianiem bądź zajęciem pasa drogowego).

Referaty
Poniżej znajduje się wykaz wydziałów i referatów rumskiego magistratu, wraz z wyszczególnieniem spraw, które można w nich załatwić.

Biuro Obsługi Mieszkańców – Biuro Podawcze

Wydział Ogólno-Organizacyjny

Wydział Finansowo-Budżetowy

Wydział Inżynierii Miejskiej

Wydział Urbanistyki i Architektury

Wydział Klimatu i Ochrony Powietrza

Wydział Polityki Gospodarczej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

Wydział Spraw Społecznych

Wydział Gospodarowania Mieniem

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu

Wydział Rozwoju Miasta

Wydział Spraw Obywatelskich

Urząd Stanu Cywilnego

Audytor Wewnętrzny

Biuro Rady Miejskiej

Wydział Promocji i Zieleni Miejskiej

Referat Obrony Cywilnej

Referat Zamówień Publicznych

Referat Informatyki

Referat Gospodarowania Odpadami

Punkt informacyjny/portiernia
Punkt 58 679 65 00 Punkt 58 679 65 62 Punkt
Sekretariat
Punkt 58 679 66 00 Punkt
Kontrola Zarządcza
Punkt 58 679 65 13 Punkt
Sprawy związane z prowadzeniem szeroko pojętej kontroli zarządczej.
Bezpieczeństwo i Higiena Pracy
Punkt 58 679 65 82 Punkt
Sprawy związane z zagadnieniami bezpieczeństwa i higieny pracy, dotyczącymi pracowników urzędu.
Inspektor Ochrony Danych
Punkt 667 956 391 Punkt
Pomaganie administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu dane we wszystkich kwestiach związanych z ochroną danych osobowych.
Administracja Budynków Komunalnych
Punkt 58 671 01 94 Punkt 58 679 39 23 Punkt 58 671 54 48 Punkt
Administrowanie budynkami będącymi własnością lub współwłasnością gminy.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Punkt 58 679 65 97 Punkt
Doprowadzenie do życiowego usamodzielnienia osób i rodzin oraz do ich integracji ze środowiskiem; ułatwianie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne zasoby; wsparcie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwienia im życia w godnych warunkach.
Straż Miejska
Punkt 58 679 65 98 Punkt
Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych; czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia; ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez; informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń; konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Punkt 58 679 65 96 Punkt
Realizuje zadania gminy z zakresu kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W szczególności: upowszechnia oraz propaguje kulturę fizyczną, sport i rekreację poprzez współpracę z innymi podmiotami; udostępnia bazę sportowo-rekreacyjną społeczności lokalnej; dba o bazę sportowo-rekreacyjną; organizuje imprezy o różnym charakterze; współpracuje z klubami sportowymi; prowadzi działalność hotelarską oraz sportowo-turystyczną; administruje słupami ogłoszeniowymi.
Centrum Integracji Społecznej
Punkt 58 736 24 24 Punkt
Idea działania Centrum Integracji Społecznej zakłada oferowanie pomocy w zindywidualizowany sposób w zakresie m.in. doradztwa zawodowego, poradnictwa kariery, psychologii oraz pracy socjalnej.
Anna Borys
Punkt 530 613 446 Punkt
a.borys@um.rumia.pl oraz promocja@rumia.eu
Piotr Szymański
Punkt 518 563 570 Punkt
p.szymanski@um.rumia.pl


Odpowiadają za kontakty urzędu miasta z mediami.
Miejski Dom Kultury
Punkt 58 671 07 37 Punkt
Jednostka kultury realizująca m.in. zajęcia teatralne, muzyczne i plastyczne, warsztaty taneczne, a także koncerty, wernisaże, wieczorki poetyckie, spektakle teatralne czy kabaret.
Miejska Biblioteka Publiczna
Punkt 58 721 47 50 Punkt 58 721 47 51 Punkt
Cztery filie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi oferują bogaty księgozbiór. Instytucja, oprócz działalności kulturalnej, realizuje projekty edukacyjne, warsztaty, koncerty, wystawy i konferencje.
Fundusze zewnętrzne
Kalendarz wydarzeń