Poniedziałek, 06 Lipiec 2020

Rada przedsiębiorców


Od kilku lat działa powołana przy Burmistrzu Miasta Rumi Rada Przedsiębiorców. Jest ona organem opiniodawczym, reprezentujących lokalnych inwestorów, a także kształtującym politykę gospodarczą miasta.

W Urzędzie Miasta odbywają się również cykliczne spotkania dla osób pragnących założyć działalność gospodarczą oraz dla firm sektora MŚP, poszukujących środków finansowych na rozwój przedsiębiorstwa.

Działania te podejmowane są wspólnie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Wejherowie oraz Powiatowym Centrum Informacyjnym Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego i Pomorskiego Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych.

Kalendarz wydarzeń